Förundersökning inledd mot Malmöpolisen

Av Dick Sundevall 2014-11-03

Vi har tidigare här på Para§raf beskrivit vad familjen Abdo och deras företag råkade ut för. Malmöpolisens oproportionerliga våld och kränkningar mot familjemedlemmarna blev polisanmält, och nu har åklagare beslutat att inleda en förundersökning.

Det är Särskilda åklagarkammaren som handhar sånt här och där ska man nu höra samtliga bröder som står bakom anmälan om vad som har utspelat sig. Därtill ska polisens dokumentation om händelsen inhämtas.

Särskilda åklagarkammaren är samma gamla enhet för polismål som tidigare, alltså vad som internt inom polisen benämns ”Nedläggningsenheten”. Man har bara bytt namn.

Kränkande våld

Av brödernas berättelse framgår bland annat följande:

En utredning har bedrivits mot bröderna Abdo, vilka driver en större livsmedelsaffär i Malmö med en omsättning på omkring 300 miljoner kronor årligen. Under förundersökningen har använts oproportionerligt och kränkande våld i samband med en polisinsats den 9 april 2014 mot familjerna Abdos hem.

Därtill har det tidigare gjorts ett polisiärt tillslag i brödernas butik. I samband med denna har polis med förstärkningsvapen gjort en inbrytning i butiken medan butiken varit öppen för allmänheten, vilket skrämt kunder. I samband med åtgärden har kunder även avkrävts legitimation och har tillsagts att inte handla i butiken. Flera kunder har upplevt polisens åtgärder som kränkande.

Av polisanmälan framår vidare att:

I samband med förhör under utredningen har framkommit omständigheter som visar att förundersökningsledningen avsiktligen har försökt skada butikens verksamhet. Anmälarna och deras familjer upplever även att de har utsatts för trakasserier och kränkande handlingar. Utredarna har på olika sätt uttalat sig förnedrande om anmälarna och utsatt dem för omotiverat våld och tvång.

– Det är ju viktigt att det här utreds ordentligt. På grund av helt ovidkommande orsaker har polisen tagit i hårt här för att försöka knäcka bröderna, säger advokat Lars Edman.

Ytterligare en amälan

Ytterligare en polisamälan har nu lämnats in. Den här gång av advokat Ulf Bjermer. Den riktar sig mot en åklagare och avser tjänstefel under en rättegång, i form ogrundande anklagelser mot Samir Abdo.

Denna anmälan har ännu inte behandlats av Särskilda åklagarkammaren. Även den polisanmälan biläggs i sin helhet nedan.

Vi på Para§raf kommer att fortsätta att följa det här minst sagt besynnerliga fallets olika turer.

 

Nedan biläggs de två anmälningarna i sin helhet.

 

Tidigare artiklar på Para§raf om polis och åklagares agerandet gentemot familjen Abdo: Att krossa ett företag  Para§raf uppåt väggarna

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.