Jonas Falk JO-anmäler Kriminalvården

Av Dick Sundevall 2014-07-20

Jonas Falk JO-anmäler Kriminalvården för att han fortfarande är isolerad, trots den friande domen i hovrätten. Det är varken den svenska åklagaren eller den spanska förundersökningsdomaren som har begärt det, utan den här isoleringen av Falk är Kriminalvårdens beslut. Falk redogör i sin anmälan för bakgrunden till beslutet.
JO-anmälan i sin helhet biläggs artikeln.

Bifogade filer:
Jonas Falk JO anmaelan 170714.pdf...

Börja prenumerera för att läsa detta innehåll.

Starta din prenumeration här

Eller logga in på ditt konto nedan:

 

 


Publicerad