Jonas Falk JO-anmäler Kriminalvården

Av Dick Sundevall 2014-07-20

Jonas Falk JO-anmäler Kriminalvården för att han fortfarande är isolerad, trots den friande domen i hovrätten. Det är varken den svenska åklagaren eller den spanska förundersökningsdomaren som har begärt det, utan den här isoleringen av Falk är Kriminalvårdens beslut. Falk redogör i sin anmälan för bakgrunden till beslutet.
JO-anmälan i sin helhet biläggs artikeln.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.