Staten stäms på mångmiljonbelopp

Av Dick Sundevall 2014-12-07

Nya turer i fallet med bröderna Abdo och deras företag Abdos Multifood AB. Malmöpolisen har begagnat sig av utpressningsliknande metoder för att tvinga fram erkännanden. Det framgår i en stämningsansökan som lämnas in till Malmö tingsrätt idag, i vilken staten krävs på mångmiljonbelopp.

Enligt stämningsansökan har i det uppmärksammade målet mot bröderna Abdo, polis och åklagare använt sig av metoder under förundersökningen, och därpå följande rättsprocesser, som medfört att bröderna och deras företag fått se ett flertal av sina rättigheter enligt Europakonventionen kränkta.

Oproportionerligt våldsam polisinsats

Av stämningsansökan framgår bland annat följande:

  • Den 9 april 2014 genomförde polisen i Malmö en kraftig insats mot bostäder tillhörande Biland Abdo och Hassan Abdo. I bostäderna fanns bröderna Abdo med respektive familjemedlemmar. Polisinsatsen polisanmäldes av bröderna Abdo eftersom den var kraftigt oproportionerligt våldsam och riktades mot två hushåll vari det fanns barn, kvinnor och äldre människor. Vice chefsåklagare Eva Nilsson vid Särskilda Åklagarkammaren i Malmö har den 17 oktober 2014 meddelat att man inlett en förundersökning med anledning av bröderna Abdos anmälan (AM-146430-14).
  • Bröderna Abdo frihetsberövades som misstänka för människorov, grovt brott. De anhölls 2014-04-09 och häktades genom Malmö tingsrätts beslut 2014-04-11. De var häktade med restriktioner under hela häktestiden. Efter fyra veckor från häktningsbeslutet hävdes häktningen gällande Youssef Abdo med stöd av proportionalitetsregeln. Övriga bröder fick kvarbli i häkte till sista dag för huvudförhandling den 2014-07-21. Efter sista huvudförhandlingsdagen vid tingsrätten den 2014-07-21, hävdes häktningsbeslutet av Malmö tingsrätt avseende Biland, Samir och Hussein Abdo. I dom som meddelades av Malmö tingsrätt 2014-07-21, mål B 2922-14 ogillades åtalet mot Samir och Biland Abdo gällande misstanken om människorov. Kammaråklagare Anna Edebalk överklagade domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge som genom dom av 2014-10-01 i mål B 2150-14 fastställde tingsrättens dom och åtalet mot Samir Abdo och Biland Abdo ogillades. Domen har vunnit laga kraft.
  • Under förundersökningen och i domstolsprocessen har polis flagrant brustit i opartiskhet och objektivitet genom att man inför och i samband med förhör använt sig av utpressningsliknande metoder mot bröderna Abdo i syfte att tvinga fram erkännanden, uttryckt sig rasistiskt mot bröderna Abdo, underlåtit att kontrollera uppgifter till fördel för bröderna Abdo och i förväg tagit ställning i skuldfrågan mot bröderna Abdo. Vidare har polisinspektör Rickard H Agnvik vid Kriminalsektionen Malmö lämnat osanna uppgifter i samband med vittnesförhör i Malmö tingsrätt vilka ensidigt var till bröderna Abdos nackdel.

Stort inkomstbortfall

Vidare framgår av stämningsansökan att företaget haft ett stort inkomsbortfall på grund av polisens och åklagarnas agerande:

Företaget var på grund av frihetsberövandet av bröderna Abdo utan sina styrande ansvariga företrädare i mer än tre månader. Företaget drabbades därför hårt ekonomiskt då den löpande verksamheten inte fungerade. Fastän Samir Abdo påtalade för polisen att det var angeläget för honom och företaget att få möjlighet att kontakta någon på företaget och som kunde hjälpa honom och företaget, så dröjde det mer än en månad innan polisen och åklagaren gav Samir Abdo möjlighet att träffa någon på företaget för att ge instruktioner. På grund av att administrationen av företaget uteblev under tiden som bröderna Abdo var häktade halkade företaget efter med sina betalningar till bl.a. Skatteverket och leverantörerna. Det medförde att Skatteverkets betalningskrav hamnade hos Kronofogdemyndigheten varvid leverantörer och andra kreditgivare varnades varefter företagets krediter drogs in. Detta orsakade enorm störning i verksamheten med stort inkomstbortfall som följd.

En okänd källa

Abdos Multifoods försäkringsbolag sa upp försäkringarna under den tid som bröderna Abdo var frihetsberövade. Skälet till det skulle vara att en okänd källa framfört att företaget skulle komma att hamna i en ”släktfejd”. I stämningsansökan kommenteras det så här: ”Det finns indikationer på att försäkringsbolaget fått informationen direkt av polisen”.

Vi kommer att fortsätta att följa den här historien på Para§raf. Tidigare artiklar om fallet finns att ta del av här.

 

 

Som separat fil bifogas nedan en kopia av ett sms-meddelande där det framgår hur en polisinspektör vid Malmöpolisen använder en av de misstänktas barn i utpressningssyfte.

Därtill biläggs stämningsansökan i sin helhet.

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.