Fånges advokatsamtal avlyssnades olagligt

Av Nilsson-Larancuent 2015-11-02

På Anstalten Skänninge avlyssnade en vakt olagligen ett telefonsamtal mellan en fånge och dennes advokat. Den intagne har hos Justitiekanslern begärt 20 000 kr i skadestånd samt att vakten hålls ansvarig. Nu riskerar kriminalvårdaren eventuellt åtal för tjänstefel.

Enligt en anmälan till Justitiekanslern (JK) var det i juli som en fånge vid Anstalten Skänninge bad att få ringa sin advokat i enrum. Kriminalvårdaren som skulle hjälpa till nekade den intagnes begäran. Under samtalet lyssnade dessutom vakten och skrev en officiell daganteckning, vari känslig information redovisades.
Genom sitt ombud har den drabbade internen nu begärt 20 000 kr i skadestånd hos JK, för att Kriminalvården har kränkt hans rättighet att få tala med sin advokat ostört. Han har även bett JK utreda händelsen och yrkat att kriminalvårdaren antingen åtalas för tjänstefel eller att ärendet lyfts till personalansvarsnämnden.

Utreds bara lokalt

Kriminalvårdschef Joachim Danielsson vill inte uttala sig om incidenten har föranlett några åtgärder mot den enskilde kriminalvårdaren, men kommenterar agerandet i sig:
– Det faktiska handlandet från kriminalvårdaren är inte förenligt med tjänsteutövningen.
Kriminalvårdens presschef Dennis Karlsson säger att ärendet utretts lokalt av Skänningeanstalten. Man har då kommit fram till att den enskilde kriminalvårdaren inte kan lastas.
– Ansvaret för det inträffade ligger primärt på anstalten, inte  någon enskild medarbetare. Händelsen har därför inte underställts regionchefen syftande till beslut i personalansvarsärende. Av det ovan nämnda följer att det inte är aktuellt med åtalsanmälan.

Polisanmälan

Den drabbade intagne kan nu komma att göra en polisanmälan för att få en prövning av om kriminalvårdarens agerande är att anses som brottsligt. Att få tala med sin advokat i enrum är nämligen en av de få lagstadgade rättigheter som inte får inskränkas ens om man sitter i fängelse.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg framhåller vikten av att denna rättighet inte kränks och menar att den aktuella incidenten ”låter mycket, mycket allvarlig”.
– Rätten att få samtala enskilt med sin advokat är en grundval i en rättsstat, säger hon till Para§raf.


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.