DN:s kulturchef om vad Para§raf borde göra

Av Dick Sundevall 2017-12-14

Anser Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman verkligen att det är i sin ordning att DN i flera artiklar hävdar att några lärare blivit avstängda från sina arbeten på grund av sexuella trakasserier när det inte alls handlar om det, enligt skolans ledning? Och tycker han verkligen att Para§raf borde ha efterforskat DN:s källor?

   I förra veckan publicerade vi en artikel om hur en lärare, Ulf Hansson, blivit avstängd från Medieinstitutet, utan att ha fått någon förklaring. Och utan möjlighet att försvara sig. En länk till artikeln, ”Det är kört för mig” bifogas nedan.

   DN påstod i två artiklar att det handlade om sexuella trakasserier, vilket det inte alls gör enligt den skolledning som stängt av Ulf Hansson och ytterligare en lärare.

   Nu har branschtidningen Resumé följt upp vår artikel och ifrågasatt vad DN håller på med. Länk till Resumés artikel bifogas nedan.

   DN:s kulturchef Björn Wiman har svarat på Resumés frågor skriftligt, via mejl, så jag utgår ifrån att hans svar är exakt återgivna. Så här återges frågorna och svaren i Resumé:

De anklagade anställda uttalar sig inte i er artikel. Har ni försökt nå dem?
– Det är förvånande att magasinet Paragraf, som i sin artikel poängterar vikten av en allsidig rapportering, inte vid något tillfälle har kontaktat DN för att få vår bild av den aktuella publiceringen. Precis som i all DN:s journalistik kring Metoo bygger granskningen av Medieinstitutet på samtal med ett flertal av varandra oberoende källor och vi försöker givetvis få kontakt med alla inblandade inför publicering. Vi har god grund för det vi skrev.

   Fakta är att DN varken försökt nå den lärare vår artikel handlar om via telefon, mejl eller sms. Han om någon hade varit intresserad av vad DN hade haft att komma med, eftersom han fortfarande inte fått veta vad han misstänkliggjorts och anklagats för.   

    DN har av artiklarna att döma inte heller varit i kontakt med skolans ledning. Alltså den enhet som stängt av lärarna. Eller har man det – men valt att inte återge vad ledningen framfört till bland annat Para§raf?

   Och varför skulle Para§raf ta kontakt med DN? Enda rimligen anledningen till att göra det skulle väl kunna tänkas vara att eftersöka DN:s källor – vilket i så fall kunde ha utgjort ett lagbrott.

   Vi ansåg då som nu att det väsentliga var att återge vad den som anklagats hade att säga och vad de som sparkat ut honom hade att säga om varför de gjorde det. Därtill tyckte vi att det var intressant att höra vad en person som arbetat ihop med den läraren under elva år, där de nästan bara haft kvinnliga elever, hade att säga om lärarens agerande.

   Vi tyckte också att det var på sin plats att titta närmare på elevernas utvärderingar av den här läraren under de 18 år han hade undervisat på skolan ifråga. Därigenom fick vi bekräftat att han varit en mycket uppskattad lärare – samtidigt som kvinnor alltid varit i majoritet i de klasser han undervisat.

   Resumés nästa fråga är:

När du läser uppgifterna som framträder i Paragrafs artikel. Anser du att er granskning håller för publicering?
– Fokus i DN:s artikel handlar inte om en enskild person, utan om strukturen på Medieinstitutet, där flera studenter vittnar om sexuella trakasserier, en rå machokultur och en ledning som kritiseras för att inte ingripa när personer larmat om missförhållanden. DN:s granskning omfattar händelser på skolan som skett under de senaste sju åren och bygger på intervjuer med nitton nuvarande och tidigare elever på Medieinstitutet, samt med flera personer som arbetar eller arbetat inom personalen sedan lång tid. I samband med granskningen har vi varit i kontakt med ytterligare minst femton personer som arbetat, studerat eller varit knutna till yrkeshögskolan sedan 2008.

   DN ska alltså ha varit i kontakt med 19 plus 15 personer inför att man publicerade artikeln. Men av dessa sammanlagt 34 personer så har uppenbarligen inte skolledningen ingått – och inte heller någon av de två anklagade som det påstås olika saker om.

   Vad Björn Viman framför kan i en rättsstat som Sverige beskrivas så här: ”Vi har varit i kontakt med alla som påstår något – och därmed har vi rätt att döma.”

   Nja, nu är det väl inte riktigt så. Utan i en rättsstat, liksom i seriösa medier, ska den som blir anklagad och misstänkliggjord ha rätt att försvara sig. Därtill är det inte de som påstått något om lärarna som har stängt av dem, utan det är skolledningen som har gjort det.

   Och som sagt, vad skolledningen klart och tydligt har framfört om att det inte handlar om sexuella trakasserier eller om några oegentligheter, har inte DN brytt sig om att ta reda på. Alternativt – valt att inte återge.

   Resumé avslutar med att fråga DN:s kulturchef Björn Wiman:

Hur ser du på kritiken mot era artiklar som framförs i Magasinet Paragraf?
– Medieinstitutets sätt att hantera medarbetare och anställda på grundval av den information som har framkommit får de naturligtvis ansvara för själva. Jag känner mig helt trygg med att den bild vi har givit av förhållandena för kvinnliga studenter på Medieinstitutet är korrekt.

   När vi på Para§raf frågat ledningen för Medieinstitutet om hur de ser på DN:s påståenden, har de svarat att olika medier får stå för vad de framför. Och här påstår nu Björn Wiman att ledningen för skolan får stå för vilka åtgärder de vidtar.

   För dig som läser det här är det nog inte så svårt att sätta sig in i hur det i ett sånt här läge är att sitta på de anklagades bänk. Alla skyller på andra och ingen klargör för den anklagade vad han är misstänkt för. Och än mindre är de intresserade av att höra vad den som misstänkliggjorts och anklagats har att säga.

   DN:s artiklar ha anmälts till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Där kommer DN att få försvara sig och framföra hur man ser på sitt agerande. Något som man alltså inte tyckte att den misstänkliggjorda och anklagade läraren skulle få göra i DN. Tids nog får vi veta hur PO ser på DN:s påståenden om sexuella trakasserier.

 

   Para§rafs artikel om fallet finns att ta del av i sin helhet här: ”Det är kört för mig”

   Resumés artikel i sin helhet finns att ta del av här: DN:s #metoo-granskning kritiseras

 


   Dick Sundevall är chefredaktör för Magasinet Para§raf

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.