Para§rafs oerhörda pengaflöde

Av Dick Sundevall 2019-06-04

Som säkert många av er läsare har lagt märke till så angrips Para§raf allt mer. Påhoppen kommer genomgående från den yttersta mörkblåbruna kanten. När man misslyckades med att bemöta oss i sak, gick man över till att hoppa på Para§raf som magasin. Nu har man tagit nästa steg och misstänkliggör hur vi finansierar Para§raf. Därtill riktar man in sig mot enskilda medarbetare.

   De här påhoppen kan kanske fungera för den svans som sväljer fake news med god aptit. Men om man istället väljer att läsa vad vi öppet klargjort på Para§raf, då faller det hela platt till marken.

   Vi är så öppna som det är möjligt att vara:

  • Magasinet Para§raf ägs av ett svenskt aktiebolag.
  • Vi har inga utomstående ägare.
  • Vi är inte på något sätt knutna till någon mediekonstellation.
  • Vi har utgivningsbevis.
  • Vi har en ansvarig utgivare registrerad.

   För att bli ansvarig utgivare för medier i Sverige blir man noga kontrollerad, vilket jag naturligtvis också blev.

   Därtill har vi öppet klargjort, se länk nedan, var pengarna går till som våra läsare swishar till oss eller överför varje månad i form av donationer.

   Där har vi också klargjort att inga medarbetare får betalt. Inte heller vi som utgör redaktionsledning. Vi har inga redaktionslokaler och alla kostnader för datorer, mobiler och övrigt som vi behöver står vi för själva. Har vi tagit ledigt från ordinarie jobb för att bevaka rättegångar eller liknande så har vi även fått stå för det själva.

   Därmed har vi kunnat hålla nere Para§rafs kostnader till att bestå av bokföring och revision för aktiebolaget, och de kostnader vi haft för marknadsföring och att i olika omgångar utveckla sajten och driva den.

   Varför har vi då startat och drivit Magasinet Para§raf utan att ha något kapital att tala om? Kunde vi inte försökt få med intressenter som kunde ha gått in med pengar? Visst kunde vi ha gjort det och visst fanns det intressenter. Men vi har medvetet valt att istället bygga Para§raf på våra medarbetares engagemang.

   De stora fördelarna med det är att vi aldrig kommer att bli tvungna att skära ner ”personalstyrkan” eller behöva lägga ner Para§raf av ekonomiska skäl. Och inte minst så kommer vi att finnas kvar oavsett hur mycket skit vissa kastar på oss. Oavsett hur mycket lögner de sprider om magasinet som helhet eller om enskilda medarbetare. Och oavsett hur mycket hot vi utsätts för. Kort sagt – vi viker inte ner oss.

   Några har till och med försökt ifrågasätta hur väletablerade advokatbyråer kan annonsera hos oss. Men snälla, det är erfarna advokater som fattar de besluten. Och de har naturligtvis granskat oss innan de bestämde sig.

– Men har ni inte under de här åren blivit allt mer politiska? frågade en läsare i ett mejl till mig.

   I viss mening har vi alltid varit politiska i och med att vi ifrågasatt väldigt mycket som regering och riksdag beslutat vad gäller rätts- och kriminalfrågor. Vi har startat Para§raf för att utgöra en motröst som kritiskt granskar rättsväsendet.

– Men ni är ju väldigt kritiska mot Sverigedemokraterna och andra långt ute på den kanten, kanske någon invänder.

   Ja, för vi står för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Därmed är vi emot alla former av rasism och har följaktligen tagit klar ställning mot Sverigedemokraterna.

   Eftersom frågan om SD och eventuellt samarbete med det partiet har blivit alltmer politisk het, har vi nog helt riktigt som läsare påpekade blivit ”mer politiska”. Vi på Para§raf framlever inte våra liv i ett vakuum och eftersom våra artiklar och krönikor är tidsaktuella påverkas vi naturligtvis av vad som händer omkring oss.

   Vi som andra medier som tar klart avstånd från rasism och smygrasism blir av vissa benämnda som vänsterextrema eller som kommunister.

   Jag har tidigare framfört det här, men upprepar det gärna. Länka mig en enda artikel eller krönika, av de cirka 4 000 som återfinns på Para§raf, där vi ens antyder att vi tycker att läsarna ska rösta på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Kan någon påvisa det ska jag genast avpublicera den artikeln och därtill göra offentlig avbön för att jag släppt igenom den.

   Ingen har kunnat påvisat det här, för under de sju år vi har verkat har vi framfört kritik mot samtliga riksdagspartier. Visst har vi uppmanat våra läsare att inte rösta på Sverigedemokraterna, eftersom vi är mot all form av rasism. Men vi har aldrig pekat ut något annat parti som vi tycker att någon ska rösta på.

   I och med att vi växer och citeras allt mer i olika medier har vi också blivit alltmer angripna. Det kastas mer och mer skit på vad vi framför och inte sällan utgörs det av rena lögner.

   Vi ser det som ett uttryck för att man i sak inte kan bemöta oss Alltså som en form av erkännande av att vad vi för fram får betydelse. Annars skulle väl rimligen inte dessa mörkblåbruna skribenter bry sig?

   Men vad försörjer ni er på? har några frågat. Och mer konkret har frågan ställts om jag betalar ut svarta löner? För var och en som är läskunnig är det väldigt enkelt att få svar på den frågan. Under varje krönika och debattartikel finns en presentationsruta där skribenten presenteras och där det framgår vad han eller hon arbetar med.

   De försörjer sig alltså som advokater, åklagare, poliser, professorer, lärare, författare och så vidare. Andra har sin pension.

   Allt det här redovisas öppet på Para§raf så det finns ingen anledning att ställa de här frågorna – om man inte är ute för att försöka framställa oss som skumma på ett eller annat sätt. Men för vissa är det kanske skumt att man inte har någon person, organisation eller företag som betalar en för att framföra det som finansiären anser vara för dagen lämpliga åsikter?

   Man kan kanske fråga sig varför våra läsare skulle vilja stödja oss ekonomiskt om vi nu inte har så värst stora omkostnader? För att vi ska kunna gå vidare med mer grävande journalistik. Och för att vi ska kunna utvecklas och få medarbetare i fler delar av landet. Idag täcker vi ganska bra från Skåne upp till och med Mälardalen. Men inte längre norrut.

   Ska vi kunna bevaka en större rättegång någonstans i landet och en medarbetare kanske behöver ta ledigt för något som kan pågå i veckor, så som vi gjorde med den stora kokainrättegången Playa, måste vi framöver kunna ersätta honom eller henne för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader etcetera.

   Så stöd oss gärna med små som större summor. Stöd den sajt de mörkblåbruna hatar mest, antingen de kommit ut ur SD-garderoben eller fortfarande gömmer sig där inne i mörkret. Du hittar all information om hur du på olika sätt kan stödja oss och vad pengarna går till här.

   Som sagt, vi kommer att finnas kvar hur mycket skit som än kastas på oss. Vi kommer inte att vika ner oss hur mycket lögnerna och hoten än ökar. För oss utgör det bara en bekräftelse på att vi behövs.

 


   Dick Sundevall är chefredaktör och ansvarig utgivare för Magasinet Para§raf.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.