Debatt

AFAs dans kring guldkalven

Publicerad 2019-10-23

AFA Försäkring AB har fått regeringens uppdrag att betala ut ersättning till dem som skadats för livet i sitt arbete. Arbetsskadades Nätverk uppskattar att cirka 25.000 arbetsskadade har blivit lurade på i genomsnitt 60.000 kronor vardera av AFA.

   AFA Försäkring AB har alltså tillskansat sig 1.5 miljarder kronor av den ersättning som de arbetsskadade skulle fått för sin inkomstförlust.

   Det är svårt att få exakt statistik över hur många som har fått sin arbetsskada godkänd med livränta av Försäkringskassan under åren 1977 – 2018. Arbetsskadades Nätverk har dock uppskattat att cirka 200.000 personer har fått sådan livränta under dessa 40 år.

   En uppskattning är att cirka 80.000 av dessa arbetsskadade har fått ersättning även från AFA för den inkomstförlust som de har lidit på grund av att de inte har kunnat fortsätta arbeta i sitt tidigare arbete.

   En grov uppskattning ger vid handen att cirka 25.000 arbetsskadade felaktigt inte har fått de första 10 % av sin inkomstförlust ersatt från AFA. Genomsnittet för den uteblivna ersättningen är cirka 60.000 kronor per person, vilket innebär att AFA Försäkring AB har undanhållit 1,5 miljarder kronor från de arbetsskadade. Huruvida detta är en brottslig verksamhet måste självfallet granskas av åklagare.

   Som om inte detta vore nog har AFA konsekvent underlåtit att fortsätta utbetala hälften av livräntan till arbetsskadade efter att de fyllt 65 år som det står i TFAs försäkringsvillkor. Hur många miljarder AFA bedragit de arbetsskadade på genom detta systemfel är svårare att få grepp om, men det är betydligt fler miljarder än vad som nämnts ovan.

   AFA har även andra sätt att undanhålla ersättning till de arbetsskadade. De har bland annat satt i system att förvanska Skatteverkets uppgifter om de arbetsskadades taxerade inkomst, något som får till följd att ersättningen blir lägre. På detta sätt tillskansar sig AFA ytterligare miljarder kronor som Aktiebolaget omhändertar för eget bruk och sedan skänker till arbetsgivarna.

   Vad gör regeringen? Riksrevisionen konstaterade i en rapport från 2007 att det var upp till 40 % av de arbetsskadade som inte fick någon ersättning från AFA Försäkring AB. Trots Riksrevisionens kritik har Finansinspektionen inte presenterat någon tillsynsrapport för regeringen så att de kan komma tillrätta med detta problem.

   Fackföreningspressen för Byggnads, Målarna, IF Metall och Kommunal har under senare år uppmärksammat missförhållandena med arbetsskadeersättningen. Tidningarna har publicerat artiklar med berättelser om de övergrepp i form av nekad ersättning som de arbetsskadade utsatts för under AFA Försäkring ABs fyrtioåriga verksamhet.

   Hur tänker Regeringen åtgärda AFA Försäkring ABs gigantiska svindleri nu när Finansinspektionens senaste granskningsrapport från 2019 inte har gett något resultat och hur ska man komma tillrätta med de kända missförhållandena? Nu kan AFA utan vidare fortsätta sin tvivelaktiga verksamhet på samma sätt som tidigare.

 

Av Leif Kåvestad
Arbetsskadades Nätverk

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.