Debatt
Margareta Bergkvist

Är Jimmie Åkessons förslag ett uttryck för nazism?

Publicerad 2021-05-03

Åkesson vill dela upp befolkningen så att vissa barn förlorar grundläggande ekonomiska rättigheter medan andra barn får behålla dem. Att ta bort barnbidrag med mera, från dem som ännu inte har svenskt medborgarskap, innebär att dela upp befolkningen i ett vi och dem som rangordnas utifrån privilegier.

Själva kärnan i nazismen är att dela in befolkningen i ett vi och dem med hjälp av rangordning. Är det här förslaget ett uttryck för nazism? Och i så fall hur kommer SD att dela in befolkningen nästa gång? Vilka ska då förlora sina rättigheter?

Vilka privilegier får de som räknas som svenskar?

I principprogrammet tar SD fasta på att demokrati betyder folkstyre. Samtidigt anser SD att de svenska medborgarna utgörs av flera folk. För att veta vilka som ska styra Sverige måste SD veta vilka som är det svenska folket.

Den gängse synen på demokrati är att landet styrs genom att ta vara på befolkningens olika värderingar och synsätt. För SD är det tvärtom.

Det ska vara ett synsätt vilket kräver ett folk som består av likasinnade personer. Det SD vill ha är inte en demokrati i vanlig betydelse utan snarare något vi kan kalla för Sverigedemokrati. Ett Sverige styrt av dem som SD kallar svenskar.

Vanligtvis avser kultur olika konstnärliga uttryck men för SD handlar det om levnadssättet. Om hur var och en lever sina liv, vilken konst, musik, kläder, lekar och värderingar som den enskilde föredrar. Det är det som ska vara lika, vara gemensamt.

Det är frågan om en likriktning som gäller alla delar av den enskildes liv. Den här synen delar SD med nazismen. Nazismen gick så långt att även i hobbyn att samla på frimärken skilde man mellan nazistiska och icke-nazistiska metoder.

Åkesson har sagt, ”många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik. Svenskarna måste återvinna sin egen identitet.” (Dagens samhälle 2013-02-20).

Vilka är de svenskar som ska assimileras? För det första, den del av befolkningen som inte röstade på SD i senaste valet. För det andra, de som röstade på SD men inte är bekväma med att partiets ideologi visar drag av nazism.

De enda svenska medborgarna som undantas från assimilation är samer och tornedalingar. De har enligt SD sina egna nationer inom Sveriges territorium. Därför räcker det med att de endast är svenska medborgare. Men bara så länge de inte blir för många eller bidrar till motsättningar.

Åkessons förslag läggs nu inför en tänkt regeringsförhandling med M, KD och L. För SD är förslaget ett prioriterat krav. När det kravet ställs nu, mer än ett år före valet, vilka krav kommer då att ställas med högerregeringen på plats?

Vilken är nästa grupp som förlorar sina rättigheter? Och är SD:s förslag ett uttryck för nutida svensk nazism?

 

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Margareta Bergkvist har under senare år arbetat som SFI-lärare. Hon har drivit ett utbildningsföretag med inriktning på specialpedagogiska frågor, allt från fortbildning i digitala medier till redaktionellt arbete med läromedel för särskolan.
Under många år arbetade hon på myndigheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB (idag: Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM). Hon arbetade med specialpedagogisk anpassning av litteratur för personer med läsnedsättning och utveckling av digitala medier.
Margareta har en Teol.kand. examen, har läst data- och systemvetenskap, samt filosofi.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.