Fångadvokater

Av Nilsson-Larancuent 2012-11-11

På landets anstalter har många intagnas rättssäkerhet blivit beroende av de så kallade fångadvokaterna, alltså en juridisk kunnig medfånge som kan strida mot Kriminalvården med pennans hjälp.

I många amerikanska fängelsefilmer finns det en fånge som antingen är före detta advokat eller som läst in en juristexamen under anstaltstiden, han hjälper de medintagna med alla sorters ärenden. Dessa ”fångadvokater” (jail-house lawyers) är ofta en nödvändighet för att de intagna ska få någon typ av rättssäkerhet. Tyvärr är det likadant i Sverige.

Svensk fängelselagstiftning är nämligen en del av förvaltningsrätten, alltså den del av juridiken som berör myndigheters beslut och handlande i övrigt. Det kan vara krångligt att hålla reda på alla regler och vad som kan och inte kan överklagas samt vilka argument som är bäst. Idag innebär detta att en stor del av rättssäkerheten för fångarna har blivit beroende av att någon förklarar och ibland hjälper till med den förvaltningsrättsliga proceduren, och denna någon är nästan alltid en medintagen.

Rättssäkerhet gynnar samhällsnyttan

Även om rättsäkerheten har debatterats flitigt i media de senaste åren så har situationen i fängelse inte fått någon uppmärksamhet. I likhet med många andra tänker du som läser kanske att vi sitter inlåsta av ett skäl, och därför ska vi hålla tyst. Men även bakom fängelsets taggtrådförsedda stängsel är rättssäkerheten något som bör prioriteras. Inte bara för att varje samhällsmedborgare har rätt till en rättssäker tillvaro, utan även för samhällsnyttans skull.

Med det sistnämnda menar vi att många intagna har liten eller ingen tilltro till det svenska rättssamhället, av detta följer att respekten för lagen som ramverk för hur samhället ska fungera, blir obefintlig.

Logiken i detta blir att om en person känner att lagen fungerar så har man mer respekt för den och utav detta kommer att man inte bryter mot den, vilket i sin tur minskar återfallen. En rehabiliterande verksamhet måste därför delvis handla om att visa intagna att ett land som är byggt på lag är rättvist och välfungerande – med andra ord rättssäkert.

Rättsäkerhet minskar återfallen

I våra roller som ”fångadvokater” har vi genom åren förmått ett flertal intagna att inte ta till våld vid ett negativt beslut och istället låta rättssystemet ha sin gång. Från början har pessimism rått, men glädjen och förvåningen är stor när vi som fångar och ombud åt en medintagen lyckas vinna mot Kriminalvården, ett flertal gånger till och med i kammarrätten och vid enstaka tillfällen i Högsta förvaltningsdomstolen.

Genom att vi visat hur rättssystemet faktiskt kan fungera så har flera kommit till insikt om att våld inte är den bästa lösningen. Vissa intagna har även sagt att de känner en tillfredsställelse när de slagit Kriminalvården på deras hemmaplan bara genom att följa reglerna.

Det bästa hade naturligtvis varit om Kriminalvården i större utsträckning själva bidragit till rättssäkerheten, men tyvärr är många beslut subjektiva och dåligt motiverade. Intagna förstår inte alltid varför ett visst beslut är taget och då känner de sig kränkta och kan bli arga. Då kanske en fångadvokat kan hjälpa till, antingen genom att närmare förklara beslutet så att den intagne förstår och kanske accepterar avslaget, eller med ett överklagande.

Genom att åskådliggöra att lagen är något som åtföljs av alla – även Kriminalvården – och som dessutom fungerar för alla – även fångar – skapas en respekt för att följa densamma. En större rättssäkerhet för landets intagna kommer således att bidra till en minskad återfallsfrekvens.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.