Centerpartiet prioriterar det lokala brottsförebyggande arbetet

Publicerad 2014-09-09

Para§raf har bjudit in samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ, att skriva en debattartikel om hur de inför riksdagsvalet ser på rätts- och kriminalfrågor. Först ut blev Centerpartiet, eftersom de var först med att komma in med en artikel. 
Deras rättspolitiska talesman, Johan Linander, lägger tyngdpunkten på det lokala brottsförebyggande arbetet.

   Om bara några månader kommer dagens 21 polismyndigheter att slås samman till en nationell polismyndighet. Det ger många fördelar, bland annat för att förhindra och utreda brott som begås på olika sidor av länsgränserna. Det gör det också lättare för enskilda utredare att specialisera sig på en viss typ av brott över ett större område.

   Att organisationen centraliseras ska dock inte innebära att poliserna centraliseras – de ska finnas nära människor. För att det lokala arbetet ska bli så effektivt som möjligt krävs såväl att det brottsförebyggande arbetet prioriteras som god samverkan mellan kommun och polis. För att lyckas skapa den goda samverkan krävs det lokalt arbetande poliser.

   I ett internationellt perspektiv är Sverige bra på social brotts-prevention. Det vill säga insatser för att få ungdomar i utsatta uppväxtmiljöer att inte hamna i kriminalitet, arbetet med gärningsmännen för att få dem att sluta begå brott och liknande. Detta är givetvis någonting vi måste fortsätta arbeta med och kan bli ännu mycket bättre på.

   Den situationella brottspreventionen är dock lika viktig. Det vill säga när man arbetar genom att minska möjligheterna att begå brott enligt teorin ”tillfället gör tjuven”. I det ingår också fler synliga poliser och exempelvis bättre belysning i parker.

   Många kommuner gör ett brottsförebyggande arbete, trots att det inte ställs några formella krav på det. Det är bra. Studier visar dock att den som är ansvarig för att hålla ihop det brottsförebyggande arbetet i kommunen ofta arbetar mindre än 30 procent med frågan. Ofta lider arbetet dessutom brist på kontinuitet.

   Till stor del arbetar kommunerna med social brottsprevention och den situationella brottspreventionen får inte tillräckligt stor uppmärksamhet, trots att det är kommunerna som har bäst vetskap om hur situationen ser ut lokalt. Kommunerna har dessutom i stor utsträckning möjlighet att till exempel styra ljussättningen i parker, hur de ska använda väktare och hur föräldrar kan uppmuntras att vara ute och nattvandra.

   Centerpartiet prioriterar och poängterar vikten av att samhället byggs underifrån och även det brottsförebyggande arbetet fungerar bäst om det initieras lokalt av medborgare, företag, föreningar och kommun – med stöd från polisen.

   Både kommun och polis måste ta såväl socialt som situationellt brottsförebyggande arbete på stort allvar eftersom det ger oss möjlighet att verkligen minska brottsligheten. Samverkan mellan kommun och polis bör också komma högre upp på agendan. Försöken med sociala insatsgrupper där socialtjänst, skola och polis i högre grad samarbetat för att hjälpa ungdomar in på en laglydig bana visar hur väl samverkan kan fungera och hur viktigt det är att vi lägger mer krut på detta.

   Centerpartiet vill därför också använda metoden med sociala insatsgrupper för att nå ännu yngre barn än de som har fyllt 15 år och har nått straffbarhetsåldern. Det är tyvärr inte sällsynt att socialtjänst, skola och andra myndighetspersoner har varit i kontakt med barnet vid många tillfällen redan före 15 års ålder. Samhället måste även i de fallen kunna samla sig för att hjälpa barnet från dess destruktiva levnadssätt.

   Lokalt och regionalt förebyggande arbete tillsammans med en mer effektiv omorganiserad polis med lokal förankring är två viktiga hörnstenar för att brottsligheten ska sjunka och känslan av trygghet ska öka. Centerpartiet är partiet som prioriterar det lokala brottsförebyggande arbetet.

 

Johan Linander, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.