Rättspolitik för trygghet och tillit

Publicerad 2014-09-10

Så var det Kristdemokraternas tur. Caroline Szyber skriver:

   Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en förort. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet. De senaste åren har vi i Sverige sett hur nya typer av kriminella gäng vuxit fram. Begreppet gatugäng används ofta för att beteckna denna typ av gäng, ett löst sammansatt nätverk som uppstår i områden med stora sociala problem. 

   Gatugängen inriktar sin rekrytering mot ungdomar och barn. För att bemöta denna nya hotbild behöv...

Börja prenumerera för att läsa detta innehåll.

Starta din prenumeration här

Eller logga in på ditt konto nedan:

 

 


Publicerad