Bekämpa brotten och brottens orsaker

Publicerad 2014-09-10

Para§raf har bjudit in samtliga riksdagspartier och Feministiskt Initiativ, att skriva en debattartikel om hur de inför riksdagsvalet ser på rätts- och kriminalfrågor. Idag framför den som nästa vecka kanske är landets justitieminister, socialdemokraternas rättspolitiske talesman, Morgan Johansson, sin syn på det här:

   Den 14 september är det val. Resultatet av åtta års borgerlig kriminalpolitik imponerar inte. Antalet anmälda brott har ökat. Andelen brott som klaras upp minskar. Förra året klarades bara 15 procent av brotten upp, den sämsta siffran på 10 år. Polisen dras dessutom med stora ekonomiska problem. Förra året hade polisen ett underskott på 200 miljoner, och det ser ännu värre ut i år. Görs inget är underskottet 2018 hela 3,4 miljarder.

   Under de borgerliga åren så har alltså polisväsendet blivit mindre effektivt samtidigt som det kostar mer men ändå går med allt större underskott. Det är långt ifrån vad de borgerliga sa inför valen 2006 och 2010. Då lovade man att ”fler brott som begås ska klaras upp och lagföras”, och att polisens arbete skulle effektiviseras.

   Det görs mycket bra polisarbete i Sverige. Men det verkar som om regeringen under dessa åtta år inte sett till att ge polisen rätt förutsättningar och metoder för att lyckas bättre. De besparingar som pågår för att få ner underskotten medför att civilanställda får sluta. Poliser tvingas då att ägna sig åt att sitta i receptioner eller att vakta arrester istället för ägna sig åt brottsbekämpning. Det minskar effektiviteten ännu mer.

   Vi socialdemokrater vill utveckla polisen. Polisens effektivitet ska öka genom bättre ledning, metodutveckling och kompetensutveckling.

 •    Vinner vi valet så kommer vi skapa en modern och attraktiv 3-årig högskoleutbildning för poliser.
  Men vi kommer även att ställa krav. Vi vill bl a införa en utredningsgaranti som innebär att alla som anmäler ett brott ska få återkoppling om hur ärendet hanteras inom maximalt en månad. Fler vardagsbrott måste klaras upp.

 •    Det ska råda nolltolerans mot gängkriminalitet.
  En av våra viktigaste frågor framöver kommer att vara att bekämpa den grova organiserade brottsligheten som är ett allvarligt hot. Vi kan aldrig acceptera att den får fäste runt om i Sverige. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat med drygt 50 procent sedan 1990-talet. Regeringen skärpte straffet för vapenbrott i våras, men de missade möjligheten att utöka möjligheterna att använda telefonavlyssning redan vid grovt vapenbrott. Vi vill ge polisen den möjligheten. Tullen bör även få bättre möjlighet till att motverka vapensmuggling genom ökade möjlighet att göra ID-kontroller. Vi vill även förbättra säkerheten i domstolarna. Ingen ska behöva vara rädd för att anmäla brott eller vittna i rättegång.

 •    Vi vill se ett svenskt kronvittnessystem.
  För att öka effektiviteten i rättsprocessen menar vi att misstänkta personer som hjälper till att utreda brott de är inblandade i skulle kunna få straffreduktion på straffet om det innebär ett positivt och märkbart bidrag. Det kan handla om att hjälpa till med att få fram bevisning. Det skulle endast handla om svårutredda fall och när det avser allvarlig brottslighet.

 •    Åtgärder för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet måste förbättras.
  Ett område som regeringen tyvärr inte prioriterat är det förebyggande arbetet. Om gängkriminaliteten ska minska, måste nyrekryteringen av ungdomar till kriminella gäng motverkas med kraft. Det gäller det att ge samhället verktyg för att kunna plocka bort unga ur kriminella sammanhang. Det måste till tydligare och snabbare insatser. Därför vill vi se över möjligheten att öka kvaliteten vid LVU-omhändertaganden, exempelvis genom att låta staten ta en del av kostnaderna för placeringarna mot att kommunernas eftervård och sociala insatser blir bättre. Vi vill också skapa en nationell exitverksamhet för de som vill hoppa av en kriminell bana.

 •    Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas.
  Förutsättningarna för kvinno- och brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras. Fler sexualbrott måste klaras upp. Våldtäktslagstiftningen ska ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas. Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras.

 •    Brottsoffer ska få snabbt stöd, bra bemötande och ökad tillgång till upprättelse.
  Vi vill att målsägandebiträden ska komma in redan när brottsanmälan sker, för att stärka kvinnorna i anmälningsprocessen och ytterligare förbättra tryggheten. Det innebär stöd och hjälp för den som utsatts för våld eller sexualiserat våld, och ofta befinner sig i en traumatiserad situation. Tyvärr verkar regeringen här vilja gå i motsatt riktning, åtminstone att döma av de utredningsdirektiv regeringen gett.

   Brottsbekämpningen har blivit ett borgerligt krisområde. Att vända utvecklingen med stora underskott, fallande brottsuppklarning och ett mycket stort missnöje i poliskåren blir en av de viktigaste uppgifterna för en ny socialdemokratiskt ledd regering.

 

Morgan Johansson (S) Rättspolitisk talesperson

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.