Debatt

Att hänga ut en oskyldig som ”Knarkkung” är helt i sin ordning

Publicerad 2017-05-30

Jonas Falk har i Expressen pekats ut som ”Knarkkung” och ”Knarkbaron”. Men han har aldrig dömts för något som helst narkotikabrott. Ändå anser Stockholms tingsrätt att utpekandet är helt i sin ordning. Här beskriver Jonas Falk själv hur han ser på det hela och vilka konsekvenser det kan få för andra medborgare.

   För ett par veckor frikändes Expressens ansvarige utgivare Thomas Mattsson i ett förtalsmål i Stockholms tingsrätt. Efter att juryn avkunnat sin dom lät Expressen och Mattsson exponera händelsen stort i den egna tidningen med rubriken ”38 – 0 TILL EXPRESSEN”.

   Vad Mattson menar med rubriken är att han var åtalad för 38 förtalsgärningar och kom undan. Frågan om Mattssons skuld är tämligen enkel för vem som helst att bilda sig en uppfattning om. Man behöver inte läsa igenom någon förundersökning eller närvara vid huvudförhandlingen.

   I förtalsparagrafen framgår att förtal är att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att en uppgift på annat sätt är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Med ägnad åsyftas att uppgiften typiskt sett utsätter en person för andras missaktning.

   Så vad är det Mattsson gjort 38 gånger och är så glad att han kom undan med? Så glad att han uttrycker sig på ett nästan barnsligt sätt i Expressens rubriksättning.

   Jo, Mattssons tidningar (Expressen, KvP, GT) har publicerat namn och bild på mig under flera års tid, på framsidor och dubbeluppslag, med stora rubriker där jag tilldelats epiteten ”Knarkbaron”, ”Knarkkung” och ”Kokainledare”. Detta i anledning av bland annat rapporteringen av det så kallade Playamålet.

   Ingenstans i tidningarna stod det att jag ”misstänks vara en knarkbaron”, utan epiteten presenterades som fakta för läsarna. På samma sätt som övriga misstänkta i målet var ”32-åringen”, ”Högskoleläraren” och ”Kvinnliga släktingen”. Mattssons publiceringar skedde lång tid innan ens rättegången i Playamålet hade startat.

   Jag frikändes från alla misstankar i Playamålet och har aldrig dömts för ett narkotikabrott i hela mitt liv. Har då Mattsson skäl att jubla som han gjorde? Ja, om man kallar en person som aldrig dömts för narkotikabrott för ”Knarkbaron” och ”Kokainkung” så ska man nog, om än tyst, jubla.

   Men för alla andra än Mattsson och hans kollegor så finns det nog skäl att vara oroad. Konsekvensen av frikännandet är att det nu är fritt fram för tidningar att hänga ut personer som skyldiga till brott innan en rättegång ens har startat.

   Mattssons försvar i målet gick ut på att benämna mig som ”Knarkbaron” och ”Kokainkung” – inte är att utpeka mig som brottslig och klandervärd. Mattsson menar att epiteten är ”allmänna värdeomdömen” om en person och att det är hans demokratiska rättighet och journalistiska skyldighet att ”hjälpa läsarna att förstå Playamålet”. Att jag blev helt frikänd i Playamålet spelar visst ingen roll.

   Juryns frikännande dom av Mattsson innehåller inga domskäl och går inte att överklaga. Därför får vi aldrig veta varför Mattsson blev frikänd. Vi kan bara spekulera i varför han blev frikänd och på vilket sätt tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen skyddar honom.

   När jag googlar på yttrandefrihet så får jag upp beskrivningen enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I fråga om inskränkningar i yttrandefriheten framgår att brottet förtal är en inskränkning. Ett godtagbart skäl att begränsa yttrandefriheten är att skydda en persons namn, rykte och rättigheter.

   Jag frågade för ett par dagar sedan tre advokater i Spanien om det hade varit svårt att fälla en spansk tidning om de hade publicerat motsvarande artiklar. Enligt deras bedömning hade de spanska tidningarna med lätthet fällts till ansvar för förtalsbrott.

   Kan man bli utpekad som grövre brottsling än ”Knarkbaron” och ”Knarkkung”? Jag ställer mig frågande till Mattssons jublande reaktion över att det får gå till på detta sätt i en rättsstat/demokrati.

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.