Ebba Busch Thor. Foto Fredrik Sandberg/TT

Nya lögner från Ebba Busch Thor

Av Andreas Magnusson 2019-10-18

Efter partiledardebatten inför valet till EU-parlamentet ställde jag frågan om Ebba Busch Thor ljuger medvetet eller om hon bara är totalt okunnig. Den gången var jag osäker. Efter den senaste partiledardebatten i SVT står det helt klart: Hon både ljuger och är totalt okunnig.

   När det begav sig skrev jag den här texten: Ljuger Ebba Busch Thor medvetet eller är hon totalt okunnig.

   Den delades bland annat av Fredrick Federley och Annika Strandhäll och det kokade på det kristdemokratiska partihögkvarteret. De tyckte inte alls om att Ebba Busch Thor kritiserades för att hon ville utvisa 100 000 invandrare som en respons på 7960 brottsanmälningar med en huvuddel svenska förövare.

   Ny debatt i SVT:s Agenda i veckan och det är ett format som verkligen passar Ebba Busch Thors rymliga samvete och slagkraftiga fabulerande.

   Med hastigheten hos de höghastighetståg partiet inte längre tror på spottade hon ur sig SD-vänliga floskler, populistiskt trams och rena felaktigheter. Inte minst märktes det i den avslutande duellen mot Miljöpartiets Per Bolund om kriminaliteten i samhället.

”Förra året var det ungefär en tredjedel av alla unga kvinnor som utsattes för sexualbrott”, sa hon bland annat. Låt oss stanna till vid det påståendet.

   Det anmäldes sammanlagt 22 476 sexualbrott år 2018. Det bor ungefär fem miljoner kvinnor i Sverige. Om ingen kvinna utsatts för mer än ett övergrepp skulle det innebära att ungefär 0,45% av alla kvinnor anmälde någon typ av sexualbrott år 2018. 0,15% av alla kvinnor anmälde en våldtäkt (egentligen är det färre än så eftersom vissa kvinnor har gjort fler än en anmälan).

   Det kan tyckas lite konstigt att det är så få anmälningar eftersom Ebba Busch Thor påstår att en tredjedel av alla unga kvinnor har utsatts för sexualbrott 2018. Det är trots allt ganska stor skillnad på 0,45% och 33%.

   Så varifrån kommer påståendet? Jo, hon stöder sig på något som kallas för NTU. Det är en förkortning för Nationella trygghetsundersökningen. I denna får något tusental kvinnor och män svara på enkätfrågor om trygghet och självupplevd brottsutsatthet.

   Syftet med studien är att få ett komplement till anmälningsstatistiken eftersom många som utsätts för brott aldrig anmäler brottet i fråga. Svagheter med NTU handlar om att den undersökta populationen blir relativt liten, att det finns en oklarhet kring vad som är brott och inte. Ett annat problem är att forskarna vet att det finns en kraftig överrapportering i NTU.

   Till exempel kan man se år efter år att väldigt många fler personer anger i NTU att de har anmält något sexualbrott till polisen, än vad som faktiskt är fallet. År 2016 var överrapporteringen 254%. 20 284 personer hade anmält något sexualbrott det året, men enligt NTU skulle 71 940 personer ha gjort en sådan anmälan.

   Maria Robsahm har skrivit klokt om de här mätfelen här: Allvarliga mätfel i NTU.

   Forskarna vet alltså att om man bara ser på anmälningsstatistik så får man inte hela bilden eftersom det finns ett stort mörkertal, men de vet också att om man bara går på NTU så hamnar man snett eftersom det finns stora mätfel.

   Eftersom Ebba Busch Thor är populist så vet hon att det låter mer effektivt att påstå att en tredjedel av alla unga kvinnor utsattes för sexualbrott 2018 än att säga att färre än en kvinna av 200 anmälde något sexualbrott år 2018. Trots att det förstnämnda är ren spekulation medan det sistnämnda är ren fakta.

   Hon vet också att det är klokt att tiga om att andelen uppklarade sexualbrott har ökat och att andelen personer som lagförs för sexualbrott har ökat.

   På bara ett års tid har andelen lagförda för sexualbrott ökat med 18%. Andelen uppklarade våldtäkter har ökat från 11% 2017 till 17% 2018. Fortfarande en alldeles för låg siffra, men ett steg på rätt väg.

   Ebba Busch tuggade vidare och på bara några sekunder lyckades hon stapla en rad nya faktafel på varandra. I följande uttalande finns det inte en enda sak som stämmer:

”Vi ser en ökning av personrån, utav hot. Villainbrotten och bostadsinbrotten är nu på en all time high. Nästan en tredjedel av alla kvinnor undviker att gå ut i sitt bostadsområde.”

   År 2018 anmäldes 8646 rån totalt. År 2017 var det 8649 rån. Det har stått ganska still sedan 2013 då 8361 rån anmäldes. 2011 kunde vi se en liten peak med 9719 anmälda rån. Det var alltså mer än tusen fler anmälda rån det året än 2018.

   Populisten Ebba Busch Thor specificerar det hela till att handla om personrån. Det gör hon av en anledning. Visserligen var även personrånen klart högre 2011 än de var 2018 men det finns en liten twist.

   2015, 2016 och 2017 (ni vet precis efter den så kallade flyktingvågen) hade vi ovanligt få fall av anmälda personrån. Det var decenniets lägsta siffror.

   När då siffrorna kommer i nivå med 2012 igen så kan hon kalla det för ”en ökning av personrån” fast det egentligen bara handlar om att vi är tillbaka upp efter en tillfällig minskning.

   Om vi går vidare till Ebba Busch Thors påstående om att hoten ökar så är det lite svårt att entydigt uttala sig om huruvida det är sant eller falskt. Om man bara ser på NTU så kan vi se en ökning med en procentenhet från föregående år. Går vi till anmälda brott så är det svårt att separera statistiken.

   Som brottskategori talar man om grov fridskränkning som ett samlingsnamn för olika typer av kränkningsbrott mot närstående. Det innefattar så väl misshandel som hot och andra sorters kränkningar. Om hoten och kränkningarna riktar sig mot en kvinna som är närstående utövaren så kallas det istället grov kvinnofridskränkning.

   År 2018 anmäldes 1 712 fall av grov fridskränkning. År 2011 var det 1 951 fall.  Ser man på antalet anmälda fall av grov kvinnofridskränkning så minskar dessa för varje år och har så gjort i tio års tid. År 2011 var det 2 657 anmälningar. År 2018 var det 1 744 anmälningar.

   Går vi vidare till påståendet om en ökning av antalet bostadsinbrott och villainbrott så är det lätt att se att Ebba Busch Thor ljuger. Villainbrotten är inte på en ”all time high”. Faktum är att de är på den lägsta nivå vi har sett på tio år.

   År 2018 anmäldes 9 933 bostadsinbrott. Det är den lägsta siffran på tio år. 2014 (du vet året innan den stora flyktingvågen) anmäldes 14 647 bostadsinbrott. Antalet anmälda bostadsinbrott 2018 minskade med 24% jämfört med året innan.

   Det finns inga experter som tror på några stora mörkertal när det gäller inbrott. Försäkringsregler gör att i princip samtliga inbrott anmäls.

   Så hur är det då med Ebba Busch Thors påstående om att en tredjedel av alla kvinnor undviker att gå ut i sitt bostadsområde? Till att börja med kan vi konstatera att det inte finns någon undersökning som mäter hur många kvinnor som har en sådan upplevelse.

   Det Ebbba Busch Thor medvetet eller omedvetet blandar ihop det med är NTU:s kartläggning kring hur många som känner ”otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet.”

   Det är givetvis inte bra att kvinnor upplever sådan otrygghet, men det är stor skillnad mellan att inte våga gå ut i sitt bostadsområde alls och att uppleva otrygghet när man går ensam en sen kväll.

   NTU visar att 28% av kvinnorna upplever sådan otrygghet, vilket är relativt oförändrat över tid. År 2007 var motsvarande siffra 25%. De fyra senaste åren har det legat still på 28%.

   Så vad är det egentligen Ebba Busch Thor sysslar med? Varför spottar hon ur sig den ena lögnen och överdriften efter den andra?

   Jag tror att Ebba Busch Thor leker Följa Jimmie. Det är en ny kristdemokratisk lek som bygger på idén om att Jimmie Åkessons budskap ger bättre genomslag i opinionsundersökningar än de där gamla grejerna Jesus kom dragandes med för tvåtusen år sedan om alla människors lika värde och att man alltid ska tala sanning.

   Det är också talande att Ebba Busch Thor tillsammans med Ulf Kristersson är den som oftast upprörs över att Sverigedemokraterna kallas för rasister eller att Sverigedemokraterna inte får vara med och leka ”så kan vi sätta stopp på gängkriminaliteten genom att snacka om vem som har tuffast tag”-leken.

   Kanske är det så enkelt som att Ebba Busch Thor har valt att bli en partiföljare istället för att vara partiledare. Det är därför hon gör vad hon kan för att hänga med i Sverigedemokraternas högt uppdrivna populistiska retorik.

   I Johannesevangeliet säger Jesus ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

   Jag är säker på att det fanns en tid då sådana ord betydde något också för Kristdemokrater.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


    Andreas Magnusson är gymnasielärare i svenska, religionskunskap och etik. Han sysslar också med musik och driver You Tube-kanalen Samtidsreflexen där tanken är att tränga djupare bakom människors reflexmässiga yttranden i samhällsfrågor.
Andreas har idén om att en god journalist är pedagog och att en god pedagog också i någon mening borde vara journalist. Han har också skrivit en del för DN Kultur och nominerades 2019 till årets opinionsbildare vid Faktumgalan.
Andreas är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.