Det är fel att ljuga – men om det handlar om överlevnad…

Av Åsa Hägglöf 2019-11-07

Det påstås på en del mörkblåbruna sajter att 80 procent av de ensamkomna flyktingbarnen ljög när det utreddes hur gamla de var. Nu var det inte alls så. Låt mig återkomma till det. Men om nu några 18-åringar ljög och hävdade att de var yngre, för att därmed rädda sitt liv – kan vi i så fall fördöma det?

   Rättsosäkra åldersbedömningar kan bli unga människors värsta mardröm. 2015 kom vad vi kallar den stora flyktingvågen. Redan där har avhumaniseringen slagit rot. ”Flyktingvågen” påminner om ett stormande hav med miljoner vattendroppar som ingen någonsin kommer att se.

   Låt oss stå rakryggade och säga som det var. Att 2015 var det 162 877 medmänniskor som sökte asyl i Sverige. Av dessa var 35 369 ensamkommande.

   Av de som sökte asyl 2015, är det bara cirka hälften som fått stanna.
60 500 personer har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).
Drygt 24 000 har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd (TUT).
47 000 personer har fått avslag och drygt 18 600 ärenden har avskrivits. Exempelvis för att någon dragit tillbaka sin asylansökan och flytt vidare på grund av en motsägelsefull migrationspolitik i Sverige.

   De som vill sprida en lögn om åldersbedömningarna baserad på en självutnämnd expertis från Fria Tider och Samnytt, basunerar ut att det är 80 procent som inte varit sanningsenliga om sin ålder.

   Det är likvärdigt med det hyckleri Louise Erixon (SD) påvisar när hon ställer orealistiska krav på utlandsfödda vad gäller svenska språket, trots att hon själv fick underkänt i samma ämne.

   Av de 35 369 ensamkommande, genomled 11 000 en rättsosäker åldersbedömning. Enligt dessa bedömningar ”ljög” 8 800 människor.
8 800 av alla ensamkommande (35 369) är inte 80 procent, det är enkel matematik.

   Av de 8 800 förvandlades största andelen till att vara 18 år och strax över. Det är en blandad kompott av ironi och tragikomedi, att påstå att det skiljer stort mellan en 17-åring och en 18-åring.

   En 18-åring behöver samma skydd som en 17-åring. Krigets bomber frågar inte efter ålder.

   Två exempel: M är 17 år när han söker asyl. M blir uppskriven till 18 år och en dag. Därmed har Migrationsverket eliminerat ett skydd för honom. Han hade kunnat hamnat under barnkonventionens regelverk.

   Nu kunde han bedömas som vuxen. Det hade egentligen inte gjort någon skillnad i hans ärende. Om han blivit trodd, så hade han ändå blivit utvisad när han passerat 18-årsstrecket. M fick fly från Sverige och bor numera under någon bro i Frankrike.

   S var 16 år. Han blev 18 år och två veckor. Inte när han skrevs in. Det dröjde nästan två år. Nu kunde han utvisas lite snabbare än vad som var tänkt från början. S är i full färd med att försöka ta sig från Afghanistan igen. Ett liv på flykt fortsätter.

   Om de nu skulle ha ljugit – det är det ingen som vet – så skulle mina barn haft min välsignelse att dra av ett par år i ålder om det skulle öka chansen att överleva. Jag vill gärna tro att de flesta älskar sina barn tillräckligt mycket för att uppmuntra dem att göra det som krävs för att rädda sina liv.

   Till syvende och sist, så spelar allt detta en mycket liten roll, enär metoden är förkastad av många experter inom området. De ensamkommande har asylskäl. Det är krig i deras hemland. De har rätt att stanna i Sverige, oavsett ålder och kön. Åldersbedömningarna är således både onödiga samt förkastliga ur flera perspektiv. Huruvida alla eller ingen ljugit är alltså inte relevant.

   Jag ska berätta om dessa omstridda metoder. Det har många med mig redan gjort, men det behöver nötas in. Jag har obestridliga fakta. Inte bara för att jag lyssnar på de kunniga. Jag har tagit del av asylärenden som senare visat sig vara felaktigt bedömda. Ärenden jag varken kan eller vill lägga fram bevis för, då jag inte tänker kasta någon ensamkommande åt vargarna.

   Den segern är bitterljuv, då bedömningarna får fortsätta trots högljudda protester från de bästa inom sitt fält. Jag kan det här nu – alltmedan de faktaresistenta kommer fortsätta att ignorera fakta samt försöka hitta ett kryphål som kan bevisa deras ”SANNING”, så fortsätter jag att ligga sömnlös.

   Sömnlös över de blickar som etsat sig fast på näthinnan. Uppgivna blickar av hopplöshet. Jag kommer att tänka på M, och be till högre makter att han har en filt att värma sig med under sin bro. Jag kommer att tänka på S, och hålla tummarna för att han tagit sig till ett tryggare land. Jag har inte hört något på länge nu.

   2015 tar rättsosäkerheten sin början: En statlig myndighet ger i uppdrag till sina nyanställda handläggare, utan erfarenhet, att sortera ut människor med blotta ögat, för att kringgå barnkonventionen och bli av med oönskade asylsökande.

   Det gjordes okulära åldersuppskrivningar vid första mötet med ungdomar och många, förmodligen tusentals, skrevs upp i ålder efter några minuter enbart på utseendet. Många skrevs upp till 18 år, men också en hel del till 21 år.

   April 2016: Socialstyrelsen tog fram en rapport som skulle vara en vetenskaplig genomlysning för metoder för åldersbedömning. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/medicinska-aldersbedomningar-pa-gang

   Maj 2016: Morgan Johansson ger i uppdrag till Rättsmedicinalverket (RMV) att göra medicinska åldersbedömningar. Socialstyrelsen rekommenderar att göra en pilotstudie först innan man startar, men Morgan Johansson (S) vill komma igång direkt. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rattsmedicinalverket-ska-bedoma-flyktningbarn

   2017 och framåt: Åtta specialistläkare säger upp sig på RMV i Uppsala. Tommie Olofsson, som var avdelningschef, var en av de första och också tillsammans med Fredrik Tamsen den som varnade först – långt innan RMV började använda metoden. http://signum.se/aldersbedomningar-en-moralisk-och-vetenskaplig-katastrof/

   Mars 2017: Nu startades, utan att en pilotstudie genomfördes, fullskaliga åldersbedömningar. Dåvarande chef på RMV, Monica Rodrigo, erkände senare att det fanns en förväntan att köra igång direkt uppifrån ansvariga politiker. Metodvalet som RMV gjorde, enbart baserat på Socialstyrelsens rapport och uppdraget från ansvarig politiker.
– Inga vuxna ska bedömas som barn, sa metodansvarig på RMV, Elias Palm, i Agenda senare.
https://www.svd.se/ebm-chefen-vi-har-inte-varit-tillrackligt-pedagogiska

   Januari 2018: Då säger Andreas Schmeling, (forskare inom rättsmedicin och världsledande inom åldersbedömningar) som även är medförfattare till studien som  Rättsmedicinalverket (RMV) och Socialstyrelsen använt till grund för att ta fram sin metod för åldersbedömningar – att han är djupt kritisk till hur RMV bedömer åldrar.

   Svenska Dagbladet (SvD) rapporterade i november att 17 av 20 andrahandsutlåtanden av medicinska åldersbedömningar går tvärtemot RMV’s mätresultat. Andrahandsutlåtandena är gjorda av företaget Forodont som anlitar två tyska forskare – som var med och utvecklade mätmetoden som RMV använder sig av.

   ”Resultatet av dessa säger enligt min uppfattning allt om tillförlitligheten i den svenska tillämpningen”, skriver Andreas Schmeling till SvD.
https://www.expressen.se/nyheter/rattslakare-fortsatter-skriva-under-aldersbedomningar-trots-kritik/

   Januari 2018: Rättsmedicinalverket (RMV) har en presskonferens, där det uppdagades att Socialstyrelsen inte alls såg sig själva som de som varit med och tagit fram metoderna, eller hade några experter där de visade siffror från de uträkningar som gjorts av den statistikern som räknat fel.
https://www.expressen.se/nyheter/massiv-kritik-mot-rmv-efter-aldersbedomningarna-/

   Mars 2018: Nu skriver Negra Efendic att hela valet av metod som rapporten vilade på, visade sig vara helt felaktig. Den makulerades efter hennes artiklar och det innebar att det inte fanns något kvar som grund för valet av metod. RMV hänvisade till Socialstyrelsens experter och rekommendationer, men Socialstyrelsen sa att de inte hade några experter och att de hade rekommenderat en pilotstudie innan metoden började användas.
https://www.svd.se/socialstyrelsen-vi-har-inga-experter-pa-aldersbedomning

   Vidare under 2018: Monica Rodrigo och personen som räknade ut felmarginalen på metoden hos Socialstyrelsen omplaceras till regeringskansliet och hans underlag ”försvinner” och kan inte hittas. Den tyngsta experten som var med och skrev Socialstyrelsen rapport tycker i början av 2018 att testerna ska stoppas https://www.svd.se/experten-larmar-stoppa-aldersbedomningarna

   Våren 2018: Två professorer i statistik på Dalarnas Högskola kritiserar Socialstyrelsens sätt att beräkna om risken för att ett barn bedöms som vuxen. De säger att Socialstyrelsen räknat helt fel och att det inte går att utläsa någonting från deras beräkningar. https://www.affarsliv.com/nyheter/medger-fel-om-aldersbedomningar-om5234898.aspx

   Våren 2018: Socialstyrelsen presenterar ytterligare en rapport med nya siffror, men även dessa sågades av statistiker eftersom de inte tittat på rätt och relevanta åldersgrupper. https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2018/nr-8-2018/manga-kan-ha-felbedomts-som-vuxna/

   November 2018: Socialstyrelsen meddelar att de tar bort rapporten och säger att den aldrig borde gjorts. Trots detta ser inte Rättsmedicinalverket några problem med att fortsätta använda metoden som nu bevisligen inte grundas på några vetenskapliga data eller någon pilotstudie alls. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/11/22/socialstyrelsen-svanger-om-alderbedomningar/

   December 2018: Statens medicinsk – etiska råd (SMER) rekommenderar regeringen att tillsätta en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna och RMV, Socialstyrelsen och Migrationsverket ombads yttra sig över SMER’s skrivelse. Svaret kom fem månader senare och Fredrik Tamsen säger att både Socialstyrelsen och RMV ger vilseledande information.
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/04/RMV-och-Socialstyrelsen-ger-regeringen-vilseledande-information/

   April 2019: Regeringen beslutar att tillsätta en oberoende granskning för att utreda frågan. Under hela den här tiden fortsätter allt som inget har hänt och Morgan Johansson (S) säger att han har förtroende för RMV.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/04/09/metoden-for-aldersbedomningar-utreds/

   Augusti 2019: Christina Höj Larsen (V) frågar Morgan Johansson vad som hänt gällande den oberoende utredningen. Morgan Johansson svarade då i april att det skulle tillsättas omgående. Nu, sju månader senare, är inga personer ännu utsedda för att leda granskningen.
https://tidningensyre.se/2019/22-augusti/utredning-av-medicinska-aldersbedomningar-kan-inte-vanta/

   Låt mig avsluta med ett citat ur Thord Erikssons bok Dom som stod kvar.

”Den handläggare som höjde hans ålder med fem år, medger idag att hon deltog i en rättsosäker hantering. Hon och flera av hennes kolleger som jag intervjuat vittnar om en hets kring de okulära åldersbedömningarna. Vissa handläggare tog sig an arbetet med sådan iver att de inte kunde vänta på att de asylsökande skulle komma in i lokalerna. De gick ut till bussarna som fört dem dit och gjorde den första grovsållningen.”

   Är det fler än mig som hör ett allt starkare eko i vinden av 30-talets stöveltramp? Det är skrämmande och hjärtskärande likt det sållande som skedde när järnvägsvagnarna kom in med judar till nazisternas koncentrationsläger. Där sållades det också i många fall ut direkt, vilka som skulle sättas i tvångsarbete och vilka som skulle till gaskamrarna så snabbt som möjligt.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Åsa Hägglöf är i grunden utbildad barnskötare. Arbetar på ett gruppboende inom LSS. Hon är väl insatt i asylpolitik och migrationsfrågor som hon engagerat sig i under snart 30 år. Vid sidan av sitt arbete jobbar hon ideellt med asylärenden, i första hand gällande de ensamkommande.
Åsa är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.