Alla heter faktiskt inte Glenn i Göteborg

Av Dick Sundevall 2021-11-01

Det sägs så i sången medan verkligheten är en annan, endast 0,8 promille av Göteborgs befolkning heter Glenn. Men att domstolsjäv förefaller vara ett okänt begrepp inom den göteborgska domstolsvärlden tycks tyvärr vara helt sant.

Jäv är en rättssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det förekommer någon annan omständighet som kan tänkas rubba förtroendet för personens opartiskhet. En jävig person får inte delta i beslutet i fråga och inte heller vid förberedelse av beslutet.

Det finns exempel på situationer då en hel domstol bedömts vara jävig och där samtliga domare vid domstolen förbjudits att delta vid beslut i ett visst ärende.

Ett sådant exempel förekom vid Malmö tingsrätt i mål nr B 10607–09 beträffande objektiv opartiskhet. Där hade ett enskilt åtal väckts mot en domare vid tingsrätten och därför ansågs det olämpligt att andra domare vid tingsrätten skulle döma i ett mål där den som åtalat deras kollega var ena parten.

I det målet konstaterade chefsrådman Dag Cohen att det:

”..inte kan uteslutas att denna omständighet är av det slaget att den ger en objektiv betraktare grund för misstro om tingsrättens opartiskhet. Invändningen om jäv ska därför bifallas. Det nu anförda medför att varje domare vid tingsrätten måste avstå från att delta i den fortsatta handläggningen av målet.”

En ganska självklar slutsats med tanke på det kollegiala stöd som kunde förväntas och dessutom prägla synen på den som utsatt deras kära domarekollega för ett åtal.

Det finns naturligtvis heller inte någon anledning att tro annat än att fikarummen i domstolar skiljer sig från vilken annan arbetsplats som helst. Där snackas det lika mycket skit som överallt annars och den som angripit en kollega kan räkna med att vara samtalsämnet för dagen.

I Göteborg skiljer man sig tydligen från landet i övrigt eftersom där hanteras den här typen av jäv på ett helt annat sätt. I ett fall identiskt med det som förekom i Malmö tingsrätt beslöt man att hantera jävsfrågan på göteborgskt manér.

När jävsinvändningen mot samtliga domare vid tingsrätten gavs lät man en tidigare rådman vid Göteborgs tingsrätt avgöra om hans före detta kollegor var jäviga eller ej.

Föga förvånande kom han till slutsatsen att det inte fanns skäl att ifrågasätta förtroendet för de tidigare kollegornas opartiskhet, kollegorna befanns inte vara jäviga.

När beslutet överklagades hamnade det hos Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg. Där har man sedan tidigare utvecklat en praxis som innebär att vid beslut som rör domare inom den egna regionen så låter man kalla in domare utifrån, från andra hovrätter.

Naturligtvis för att undvika minsta misstanke om jäv, men i fråga om just jäv så valde man att frångå praxis. Högst anmärkningsvärt lät man en kollega vid den egna hovrätten fatta samma beslut som tagits av den tidigare rådmannen vid Göteborgs tingsrätt.

Utan motivering och på beställning avslogs jävsinvändningen i en enda mening.

Beställningen bestod i att tingsrätten strax före stängningsdags begärde förtur av jävsärendet och redan innan första morgonfikat dagen därpå hade kollegan vid den egna hovrätten lyckats samvetsgrant granska den omfattande jävsinvändningen och få till en hel mening där invändningen avslogs.

Allt på beställning och för underlättande av tingsrättens möjlighet att rannsaka en person som vid två tillfällen åtalat domarekollegor vid Göteborgs tingsrätt.

Som sagt, bara 0,8 promille av Göteborgs befolkning heter Glenn medan möjligheten att jäva ut en domare vid domstol i Göteborg hamnar under nollstrecket.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör och ansvariga utgivare men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst personliga tankar och funderingar.
I närmare 40 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker och många tusen artiklar genom åren.
Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.