Kriminalvårdens hämnd mot JK-anmälan

Av Dick Sundevall 2015-01-18

Alla medborgare har en demokratisk rättighet att göra såväl JO- som JK-anmälningar. Det gäller även intagna på olika fängelser. Ricard Nilsson gjorde en omfattande JK-anmälan gentemot Kirsebergfängelset. Svaret från anstalten på denna demokratiska rättighet blev att han straffades.

Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor är inga ledare, utan högst privata tankar och funderingar.

I drygt 30 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och några tusen artiklar genom åren.

Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med Guldspaden och annat men är mest stolt över Ordfronts Demokratipris, ”för då tävlar man ju mot hela svenska folket”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.

För en tid sedan redogjorde Ricard Nilson här på Para§raf för den omfattande JK-anmälan mot Kirseberganstalten han hade lämnat in. Se länk nedan. För att han använde sig av denna demokratiska rättighet straffades han av ledningen för anstalten.

   Utifrån hans redogörelse över detta i ett mejl till mig, mejlade jag anstaltschefen och säkerhetschefen på Kirseberg för att efterhöra deras synpunkter på det hela.

   Återger här mejlet i sin helhet:

”Richard Boström och Magnus Widman

Skriver till er angående en artikel jag arbetar med avseende vad som hänt den hos er intagne Ricard Nilsson efter att han JK-anmält anstalten Kirseberg.

Vår redaktion har fått följande information från Ricard Nilsson:

Igår, fredag den 12:e kallas jag till förhör med anledning av rapporterad misskötsel. Rapporten var skriven av Magnus Widman, anklagelsen var att jag utan tillstånd använt skolans dator för att ”idka näringsverksamhet” samt att jag utan tillstånd belagt filer på skolans dator med lösenord.

Vad gäller näringsverksamheten så framgår bl a följande av beslut fattat 20141017 i ärende 14/5154 gällande mig:

”Nilsson beviljas att använda datorerna i Lärcentrum för att skriva på sin bok samt skriva en del artiklar och sköta diverse skrivelser.

Ricard Nilsson driver en hos Skatteverket registrerad enskild firma, där han är verksam som journalist, författare och jurist./…/ Fram tills den 27:e juli 2014 fanns en dator per avdelning som kunde användas av de intagna. Då dessa plockades bort, finns inte längre någon möjlighet för Nilsson att driva sitt företag.

Nilsson beviljas även fortsatt att använda datorerna i Lärcentrum för att skriva på sin bok samt skriva en del artiklar och sköta diverse juridiska skrivelser. Detta kan ske på de tider i Lärcentrum som Ricard Nilsson sedan tidigare disponerar genom sina studier.”

Jag har alltså tillstånd att driva företag.

Gällande lösenordet så handlar det om filer som överförts från avdelningsdatorn när alla datorer på avdelningen togs bort. Det fanns tillstånd att ha lösenord så länge lösenordet gavs till personal, vilket jag gjort. Att så är fallet har flera vakter intygat.

Dessutom är jag nu avstängd från skolan under utredningen (har alltså ingen datortillgång) vilket orsakar stora problem eftersom jag flyttar på fredag och har mycket att ordna innan dess.

Värst av allt är att en beviljad permission där jag skulle träffa min mamma innan jag flyttar så långt iväg att hon inte kan besöka mig, återkallades. Skälet var ”Nilsson har i nära tid figurerat i media med anledning av en JK-anmälan mot Anstalten Kirseberg. /…/ Responsen från allmänheten har varit relativt hård mot honom som person. Med anledning av den respons som väckts gör Anstalten Kirseberg bedömningen att det finns en ökad säkerhetsrisk att genomföra en permission så nära inpå den medieuppmärksamhet som varit. Det är även mer människor som rör sig ute med anledning av att julhandeln är i full gång, och det ses som relativt troligt att Nilsson skulle bli igenkänd under sin permission. Under rådande omständigheter anses både Nilssons samt medföljande personals säkerhet förhöjt riskerad/…/”

Ur mitt och Magasinet Para§rafs perspektiv framstår ovanstående som att Ricard Nilsson blir straffad för att han använder sig av sin demokratiska rättighet att JK- eller JO-anmäla vad han uppfattar som felaktigheter. Dessa rättigheter som varje medborgare har, gäller ju även för intagna på anstalter.

Tacksam för ett klargörande från er sida, avseende om ovanstående beskrivning stämmer eller om det är en missuppfattning.

Om Nilssons beskrivning ovan är riktig, undrar vi på vilken grund de olika åtgärderna vidtagits. Tacksam för ett snabbt svar så att även era synpunkter kan framföras i artikeln.

Det är att observera att Ricard Nilsson sedan tidigare löst er från tystnadsplikten avseende honom i relation till mig.

 

Efter några dagar fick jag följande svar:

Hej!

Trots eventuella medgivande kommenteras inte enskilda ärenden. Generellt sätt utreds alla ärenden om misstänkt misskötsamhet och i permissionsärenden sker riskbedömningar. Därtill har vi inga synpunkter på människors möjlighet att anmäla till JK eller andra instanser, tvärtom. Detta utvecklar verksamheten.

Vänligen!
Richard Boström
Tillförordnad kriminalvårdschef

   Det är uppenbart för varje tänkande människa att Ricard Nilsson straffas för sin JK-anmälan. Lika uppenbart som att godtycklighet är vad som gäller inom svensk kriminalvård. Anstaltschefen skriver:

Därtill har vi inga synpunkter på människors möjlighet att anmäla till JK eller andra instanser, tvärtom. Detta utvecklar verksamheten.

Vore han intellektuellt hederlig skulle han tillägga:

Men om den som är intagen på Kirseberg gör en JK- eller JO-anmälan så får han räkna med indragna permissioner.

   Vi lär få anledning att återkomma till det här när JK sagt sitt. Det lär väl tids nog också bli en JK- eller JO-anmälan avseende de åtgärder/straff som ledningen för Kirseberganstalten vidtog mot Ricard Nilsson.

 

Ricards krönika om det här, med bilagd JK-anmälan, finns att läsa i sin helhet här.

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.