Utan hovrätten står justitiemorden som spön i backen

Av Sargon De Basso 2016-02-06

För att få upp ett brottmål till hovrätten krävs inga speciella skäl, såvida inte domen ligger på dagsbötesnivå, då krävs så kallat prövningstillstånd. Rättsutvecklingen går dock i den riktningen att prövningstillstånd ska gälla allt fler brottmål. Det är mitt påstående när jag säger: Den dag prövningstillstånd gäller för alla brottmål så står också justitiemorden som spön i backen i Sverige.

År 2015 nödgades jag överklaga åtminstone tre oklara tingsrättsdomar. Nu har Svea hovrätt fällt sina avgörande.

”Sveriges största urkundsförfalskningsmål”

Medialt beskrevs det som Sveriges mest omfattande urkunds-förfalskningsmål. Min klient dömdes felaktigt i första instans till fyra års fängelse. Tingsrätten lyckades bland annat utmäta tre års fängelse för ett förberedelsebrott, trots att straffmaximum enligt lag är två års fängelse.

Svea hovrätt gjorde en ordentlig genomlysning och konstaterade i en välskriven dom att väsentliga delar av åtalet stod utan bevisning. I de få fall där brott kunde bevisas utmättes straff, i enlighet med gällande lagstiftning och praxis, till 1.5 års fängelse.

Häleridomen höll på att förstöra ett arbetsliv

I ett till synes enkelt hälerimål dömdes en tidigare ostraffad och nyutexaminerad försäkringmäklare till villkorlig dom. Domen kunde fått förödande konsekvenser då potentiella arbetsgivare inom försäkringsmäklarbranschen vid anställning alltid inhämtar utdrag från brottsregistret. Svea hovrätt frikände helt riktigt klienten.

Den grova misshandeln utfördes av någon annan

I ett familjemål om grov misshandel vidgick den tilltalade misshandel av normalgraden, men namngav en annan (icke åtalad) gärningsman för det grova brottet. Tydlig bevisning talade även i den alternativa riktningen. Det hindrade inte tingsrätten från att döma klienten till 2 års fängelse för grov misshandel.

Efter tingsrättens dom granskades den alternativa gärningsmannen närmare. Hen hade vid upprepade tillfällen dömts för misshandel av samma offer under identiska former för vilket min klient nu hade dömts.

Svea hovrätt ändrade tingsrättens dom på så sätt att klienten frikändes för grov misshandel och dömdes för misshandel av normalgraden till 6 månaders fängelse.

En farlig framtid

Det är min övertygelse att hovrättens domar i samtliga tre fall ligger väsentligt närmare den materiella sanningen än de oklara utfall tingsrätterna kommit till.

Överlag hamnar tingsrätterna rätt i brottmål. Men när det går snett finns hovrätten ofta, men inte alltid, där och rättar till felen. Införs generellt prövningstillstånd i brottmål så försvinner hovrätten som garant för rättssäkerheten. Då kommer också justitiemorden stå som spön i backen i Sverige.

 


   Advokat Sargon De Basso är en av landets mest anlitade försvarsadvokater och har företrätt flera kända klienter i uppmärksammade fall.

De Basso skolades in i brottmåls-branschen av advokat Peter Althin. Efter tio år hos Althin gick han vidare och grundade, tillsammans med andra kollegor, advokatfirman Defens.

Parallellt med advokatyrket var De Basso ordförande/vice ordförande för elitfotbollsföreningen Assyriska FF under åren 2007-2009.

Nu är han även en av Magasinet Para§rafs medarbetare.

Sargon De Basso har en egen hemsida, www.advokatdebasso.se.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.