Var kod 291 en sammansvärjning för att mörka invandrares brottslighet?

Av Andreas Magnusson 2017-03-13

Ett ständigt återkommande resonemang i olika nätdiskussioner om invandring och brottslighet är att det finns något som kallas för Kod 291. Det här sägs vara en poliskod som används av den svenska polisen för att dölja asylsökandes brottslighet. Sammansvärjningstanken går ut på att så fort ett brott begås av nyanlända så belägger man brottet med kod 291 och då göms brottet undan i statistiken och vi kan fortsätta att lura i svenska folket att det inte finns något samband mellan ökad invandring och brottslighet. En slags massiv cover up-historia alltså.

   Rent praktiskt går det till så att när man genom statistik visar att invandrares överrepresentation i brottsstatistiken i huvudsak går att förklara med till exempel segregation och att andelen invandrare som begår brott är extremt liten, så säger någon: ”Ja, men då har man inte räknat med kod 291.” I det läget förväntas motståndaren kapitulera.

   Det är svårt att hitta stöd för tanken om 291-konspirationen i någorlunda neutrala forum. Det närmaste man kan komma är en dansk Wikipedia-text som gör ett par svepande påståenden utan att dessa kan beläggas med någon annan källa än två artiklar i danska Jyllands-Posten och en artikel i DN som man alldeles uppenbart har missförstått eller övertolkat. Ingen information har inhämtats från den svenska polisen trots att de till skillnad från danska dagstidningar sägs ha arbetat med kod 291.

   För att få en klarare bild över resonemanget kring kod 291-konspirationen tog jag kontakt med en person jag känner lite vagt och som jag vet hyser uppfattningen om kod 291 som ett mörkläggningsarbete. Vi kan föra en sansad diskussion med varandra trots att vi båda tycker att den andre har fel om nästan allting. Han kommer till exempel inte att tycka om den här texten men han kan säga det på ett civiliserat sätt, vilket jag uppskattar.

   Han menar hursomhelst att Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som hanterar statistik kring brottslighet i Sverige, är politiskt styrt av den sittande regeringen och att de brott som invandrare är inblandade i, vilket framförallt skulle vara bilbränder, våldtäkter och bränder på asylboenden som startas på insidan, sekretessbeläggs. Sekretessen skulle vara ett påbud från högsta politiska håll. Bara ett fåtal människor har enligt tankegången tillgång till koden och inte ens polisen kommer åt statistiken. Man vill helt enkelt inte att det svenska folket ska får reda på hur det egentligen ligger till.

   Danska Jyllands-Posten, en dansk Wikipedia-text, en massa högerextrema nätforum och en ytlig bekant är kanske inte de säkraste källorna för information om svenskt polisarbete så finns det egentligen ens något som kallas för kod 291?

  Jodå. Så långt har de rätt. Kod 291 är inget påhitt. Det här bekräftar så väl polisen som BRÅ. Själva påhittet dyker upp i nästa led.

   De flesta poliskoder är brottskoder men det finns också något som kallas för tilläggskoder. Det kan handla om en särskild tilläggskod vid ett stort friidrottsevenemang eller i samband med ett EU-toppmöte. Kod 291 var en sådan tilläggskod.

   Koden användes, enligt polisen, under perioden 15 oktober 2015 till slutet av februari 2016 då den svenska polisen var som mest arbetsbelastad kring till exempel bevakning av flyktingboenden som invandrarkritiska människor ville bränna ner eller olika typer av utryckningar och insatser som man menade hade ett samband med det kraftigt ökade flyktingmottagandet. Koden kopplades inte bara på när gärningsmän eller offer var asylsökande utan också när något inträffat i en fastighet som användes för någon verksamhet med anslutning till asylmottagandet.

   Förutom den vanliga brottskoden använde man då kod 291 som en tilläggskod vid varje händelserapportering. Tanken var att mäta hur stor extrabelastning asylmottagandet innebar för att få en bild av polisens behov av ökade resurser. Den ordinarie polisverksamheten var nämligen inte anpassad för det extratryck som flyktingströmmen innebar.

   Till en början var inte sammanställningen av kod 291-rapporterna offentlig och tillgänglig för till exempel granskande journalister, vilket kritiserades bland annat i den DN-artikel som den danska Wikipedia-artikeln har missförstått. Argumentet var att man inte ville läcka information om polisarbetet för att till exempel göra det ännu lättare för de svenskar som vid tidpunkten åkte runt och eldade upp nuvarande och blivande asylboenden. Kanske var det fel att hemlighålla statistiken, kanske var det rätt. Det går att förstå både beslutet och kritiken.

   Statistiken är i alla fall nu offentlig och tillgänglig för alla. Sekretessbehovet har upphört eftersom den särskilda polisinsatsen är över. Nu har vi facit. Man kan till exempel se att det under den aktuella perioden gjordes närmare 5000 rapporter som belades med Kod 291. Det innebär att 1% av landets samtliga händelserapporter kan kopplas till Kod 291. Då ska man veta att en stor del av dessa rapporter inte ens gäller brott utan andra typer av händelser.

   Brottsförebyggande rådet har i en rapport som kom i slutet av februari i år konstaterat att brottsligheten i Sverige inte har ökat trots att invandringen har ökat. Men hur var det nu då – räknar BRÅ med de brott som stämplats med kod 291 eller göms nyanlända invandrares brottslighet undan?

   Jo, även dessa brott räknas med och det hela är mycket enkelt. Tilläggskoden gör inte att brottet byter grundkod. Kod 291 är inte en brottskod. Det är inte ett brott att vara asylsökande. Om det till exempel handlar om en misshandel utan dödlig utgång så sätter man brottskoden 0314 och tillfogar kod 291 om det gällde en misshandel på ett asylboende. Kod 0314 kvarstår och brottet syns i vanlig ordning i statistiken från BRÅ.

   Problemet är nu bara att en hel del invandringskritiska människor i Sverige inte litar på BRÅ. De menar att BRÅ drivs av en politisk agenda formad av sittande regering. Den stora bristen med det resonemanget är att BRÅ har funnits sedan 1974 och att regeringarna har avlöst varandra och trots detta kan man inte se någon större skillnad i sättet de bedriver sin verksamhet på.

   För att konspirationsteorin ska vara möjlig måste man alltså tro att det på allvar har pågått en mörkläggningshistoria i 43 år med väldigt få inblandade människor. Ett alternativ är så klart att man menar att det har hänt något med BRÅ på sista tiden och att det triggades igång av kod 291. Men varför mörklägga något som inte behöver mörkläggas?

   Om kod 291-rapporterna utgör maximalt 1% av landets samlade brottslighet så hade det ju inte ens gjort någon större skillnad om det hade varit en mörkläggningshistoria med förgreningar upp i regeringen. Konspirationsteorin går liksom inte ens ihop om man accepterar dess spekulativa premisser.

   I det här läget kommer konspirationsteoretikerna att säga att mängder av Kod 291-fall har gömts undan eller aldrig rapporterats in av poliser som inte bara är vanliga poliser utan också PK-poliser och någonstans där dör möjligheten att nå fram med rationella argument. Regeringen tystar ner, poliserna tystar ner, BRÅ tystar ner. Alla ljuger. Förutom Peter Springare då så klart.

   Sanningen är nog tyvärr att vissa människor inte är intresserade av hur det egentligen förhåller sig med invandring och brottslighet. De vill leva i en värld där invandrare är dumma, svenskar är snälla och där varje exotiskt inslag utgör ett hot mot luciatraditioner, skolavslutningar, svettiga handskakningar och lättklädda kvinnor på stan.

   De har bestämt sig på förhand, trycker ner sina caps lock-tangenter och bemöter varje faktaredogörelse med ett ”JÄVLA IDIOT!” eller något annat versalt poem som hade fått en Harlequinförfattare att framstå som en tänkbar Nobelpriskandidat.

   I dessa dagar har gemene man blivit versale man och endast på bibliotek och på andra platser av kunskap talas det ännu med små bokstäver. Och snart, ja väldigt snart, kommer någon ur caps lock-högern att läsa denna text, bli förbannad, länka till den i Facebook-gruppen Stå upp för Peter Springare och ni vet själva vilken tangent han, ja för det är en han, trycker på innan han skriver resten som mestadels kommer att handla om denne skribents utseende och förstånd.  Och myten om kod 291 som en mörkläggningshistoria kommer tyvärr att leva vidare länge till.

 


   Andreas Magnusson är gymnasielärare i svenska, religion och etik. Han är också deltidsmusiker och har nyligen startat You Tube-kanalen Samtidsreflexen där tanken är att med pedagogiska reflektioner tränga djupare bakom människors reflexmässiga yttranden i samhällsfrågor. Andreas har idén om att en god journalist är pedagog och att en god pedagog också i någon mening borde vara journalist. Nu är Andreas även en av Para§rafs krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.