Mikael Damberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Öppet brev till inrikesminister Mikael Damberg

Av Dick Sundevall 2019-05-23

Du får ursäkta mig Mikael Damberg om jag nu kanske blir lite mästrande men uppenbarligen behöver någon förklara för dig vad en stat har för åtaganden gentemot sina medborgare. Grundläggande för en stats existens är det beskydd som staten genom polis och militär kan ge medborgarna. Om inte staten klarar av den uppgiften tar andra krafter över.

   Mellan 2017 och 2018 fördubblades antalet gripanden i vårt land som utfördes av väktare och ordningsvakter. För framförallt ordningsvakternas arbete har kommuner gjort framställningar om att staten ska stå för dessa ständigt ökande utgifter.

   På det har du enligt TT svarat att det kan det inte bli fråga om. Och likaså enligt TT har du framfört ”att kommunerna måste ta eget ansvar för invånarnas trygghet”.

   Kan så vara eftersom trygghet är ett luddigt begrepp. Att som individ inte vara rädd för vad som kan finnas bakom nästa hörn i livet, kan beskrivas som trygghet. Men beskyddet av medborgarna är något som staten ska stå för – alltså poliser ute i kommunerna.

   Mikael Damberg, du vet liksom jag och svenska folket i övrigt att polisväsendet inte fungerar som det ska. Du vet också att det inte kommer att bli så många tusentals nya poliser som utlovats, eftersom det inte är tillräckligt många som söker till polisskolorna. Och det kommer inte ens att räcka till när ni nu sänkt kravet på nivån i IQ-testerna – och därmed förnyat uttrycket ”dumsnut”.

   Du inser rimligen också, i varje fall hoppas jag det, att inte en enda kommun i vårt land anställer ordningsvakter för att de inte har något annat att lägga pengarna på. Utan de gör det för att det är nödvändigt att försöka skydda medborgarna i kommunen.

   Jag begär inte att alla som har sin försörjning som politiker ska kunna mer än det absolut grundläggande om rättsfrågor. De flesta tycks inte ens kunna skilja på rättssäkerhet och rättstrygghet, eftersom de pratar och skriver om rättssäkerhet på gator och torg medan rättssäkerhet står för något helt annat. Står för rätten till en rättvis rättegång om man blir misstänkt för något.

   Men du som inrikesminister måste rimligen ha kunskap om något mer än det mest rudimentära. Därmed känner du rimligen till, hoppas jag i varje fall, hur polislagen formulerar polisens grundläggande uppgift. Alltså att poliser ska förebygga, förhindra och utreda brott.

   Som du vet granskas lagtexter noga in till sista kommatecknet och det finns en anledning till att polisens uppgift i samhället har den prioriteringsordningen. Först och främst alltså att förebygga brott. Därefter att direkt förhindra brott. Och slutligen, om det inte varit möjligt, utreda brotten i fråga.

   Vad kommunerna gör när de anställer ordningsvakter är att efter förmåga förebygga och förhindra brott. Med andra ord försöka skydda medborgarna. Alltså vad som ska vara högsta prioritet för polisväsendet.

   Medan kommunerna gör det i allt större utsträckning ägnar du och de dina er energi åt att göra utspel om hårdare straff för än det ena och än det andra. Visst, ditt parti är definitivt inte ensamt om det men ni är nu i framkant – i skarp konkurrens med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

   Vad ni alltså koncentrerar er på är vad som ska hända efter att någon blivit misshandlad, efter att någon blivit våldtagen och efter att någon blivit mördad.

   Jag utger mig inte för att vara talesperson för någon grupp. Jag är inte förtroendevald. Men jag är säker på att det är en överväldigande majoritet av medborgarna som håller med mig om att det är viktigare att förebygga och förhindra små som stora brott, än att komma i efterhand och prata om att straffa brottslingen hårdare när han redan lämnat ett brottsoffer efter sig.

   Polisen i Sverige förstatligades 1965. De senaste åren har denna statliga polis genomgått en historisk centralisering som resulterat i att polisens närvaro och kontakt med medborgarna ute i landet blivit allt sämre. I många fall obefintlig. Att då komma och prata om att beskyddet är upp till kommunerna att ta hand om, det är inte bara cyniskt och okunnigt Mikael Damberg utan därtill direkt lögnaktigt.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst personliga tankar och funderingar.

I närmare 40 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och många tusen artiklar genom åren.

Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.