Patrik & Börges podcast

Av Patrik&Börge 2013-10-16

Avsnitt # 5- Rasism

I det femte avsnittet av Patrik [&] Börges pod tar de sig an det viktiga ämnet rasism. I studion gästas de denna gång av den frispråkige kulturjournalisten och samhällsdebattören Kurdo Baksi. Ämnet rasism är stort och egentligen skulle de nog kunna sitta och diskutera, det tyvärr alltid lika aktuella ämnet i flera dagar.
 

 

 

 

Producent: Theodor Lundgren


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.