Inte heller Högsta domstolen vet vad innebörden av ordet ”sanktionera” är

Publicerad 2015-02-07

Om en paneldebatt som vi var med i för de nya juriststudenterna på Stockholms universitet och frågan om man ska börja läsa juridik redan på gymnasiet? Får man gå omkring med svastika på jackan? Får man säga att judar exploaterar förintelsen? Mårten berättar om ett nytt avgörande från Uppsala tingsrätt. 

Och sist men inte minst, vilken är Toves enorma framgångssaga som vi ska prata om? (Ledtråd rättsfallet NJA 2003 s. 99.)


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.