Nyhetssammanfattning, torsdag 14 april 2022

Publicerad 2022-04-14

Krigsbrott dokumenteras av app, rättssäkerheten i Danmark har blivit sämre, föräldrar döms för barnäktenskapsbrott och chefer åtalas för att ha bestraffat en visselblåsare. Här är dagens nyhetssammanfattning.

App samlar bevisning om krigsbrott. Det begås dagligen krigsbrott i Ukraina. En eventuell framtida rättslig prövning är beroende av att olika händelseförlopp kan bevisas. Appen ”eyeWitness to Atrocities” säger sig kunna underlätta att dokumentera bevisning som kan användas i rätten.

En brittisk stiftelse står bakom appen som bland annat samarbetar med organisationer som befinner sig på frontlinjen. Genom sin teknik säger skaparna att alla foton och videos förses med metadata som innehåller information för att det som dokumenterats ska kunna användas i en domstol.

Försämrad rättssäkerhet i Danmark. I vårt sydvästra grannland har den upplevda rättssäkerheten försämrats jämfört med förra året. Det är danska Advokatsamfundet som ställt frågan till ett urval av advokater och biträdande jurister.

En tredjedel av de tillfrågade ansåg att rättssäkerheten blivit sämre under det gångna året. Omkring 20 procent var av åsikten att rättssäkerheten är svag.

Föräldrar döms för barnäktenskapsbrott. Under hösten 2020 ingick två minderåriga äktenskap, pojken och flickan var vid tillfället 17 år. Västmanlands tingsrätt dömde nyligen pojkens föräldrar till villkorlig dom och dagsböter för barnäktenskapsbrott. Detta är första gången som någon hålls ansvarig för denna typ av brott. Flickans föräldrars eventuella inblandning gick dock inte att utreda då de var boende i Tyskland.

Av utredningen kunde det konstateras att det sannolikt inte varit ett tvångsäktenskap, men faktumet att föräldrarna låtit giftermålet ske är ett brott sedan den 1 juli 2020. ”Domen förväntas överklagas…”, skriver polisen på sin hemsida.

Chefer till visselblåsare åtalas. Ett vårdbiträde berättade för media om upplevda missförhållanden på ett äldreboende. Efter att media uppmärksammat kvinnans berättelse blev hon inkallad till ett samtal med tre företrädare för arbetsgivaren. Under mötet fick hon en skriftlig erinran som även skrevs under av de närvarande arbetsgivarrepresentanterna.

Kammaråklagare Anette Fassl har nu åtalat de tre personer som företrädde arbetsgivaren vid mötet, för brott mot lagen om meddelarskydd.

– Jag bedömer att det som hänt är ett brott mot lagen om meddelarskydd och jag har en skyldighet att åtala om jag på objektiva grunder kan emotse en fällande dom. Man ska inte riskera repressalier när man avslöjar upplevda missförhållanden, säger Anette Fassl till Magasinet Paragraf.

Om de åtalade döms riskerar de böter eller fängelse i upp till ett år. Samtliga förnekar brott.

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.