Nyhetssammandrag fredag 1 juli 2022

Publicerad 2022-07-01

Regeringsförslag på skärpta straff vid villkorlig frigivning, Civil Rights Defenders polisanmäler Rasmus Paludan för hets mot folkgrupp samt ett urval av de nya lagar och förordningar som träder i kraft idag. Detta är det senaste dygnets nyhetssammandrag.

Förslag på skärpta straff vid villkorlig frigivning. Den som upprepade gånger dömts till fängelse för grova brott ska inte längre släppas efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet, enligt ett förslag från regeringen som Ekot rapporterar om.
– Vi vill komma åt de som återfaller i brott. Då får man vara beredd att sitta tiden ut, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Ekot.
Den nya praxisen skulle kunna gälla vid grova våldsbrott kopplade till gängkriminalitet eller vid grova sexualbrott. Men exakt hur en ny princip för villkorlig frigivning kan se ut ska en utredning titta på. Utredningen ska också titta på om det går att skärpa straffen vid upprepad grov brottslighet så att livstids fängelse finns med på skalan.

Civil Rights Defenders polisanmäler Paludan för hets mot folkgrupp. Under våren har Rasmus Paludan, partiledare för det högerextrema och antimuslimska partiet Stram Kurs, rest runt i Sverige och bränt Koranen i flera städer. Civil Rights Defenders menar att Paludan gjort sig skyldig till hatbrott och polisanmäler nu honom för hets mot folkgrupp, enligt ett pressmeddelande.
– Sverige har en lagstiftning som finns till för att skydda minoritetsgrupper mot hatpropaganda. Vi menar att Paludan har gått över gränsen för vad yttrandefriheten tillåter och gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.
Då frågan om koranbränningar kan utgöra hets mot folkgrupp inte prövats i svensk domstol tidigare, och det därför saknas domstolspraxis vill Civil Rights Defenders att polisanmälan mot Paludan ska leda till åtal och en domstolsprövning av frågan.
Totalt fyra anmälningar lämnades in igår till polisens hatbrottsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö, där flera av Paludans koranbränningar och demonstrationer ägt rum.

Nya lagar träder i kraft idag. Tidigare i veckan hölls en presskonferens där justitieminister Morgan Johansson och skolminister Lina Axelsson Kihlblom presenterade ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft idag:

 • Skärpningar riktat mot mäns våld mot kvinnor, bland annat skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar.
 • Kronvittnen kan få strafflindring.
 • Skärpt straff för gravfridsbrott.
 • En stärkt rättsprocess för att bryta tystnadskulturen.
 • Lättare att utvisa den som utgör hot mot Sveriges säkerhet.
 • Mobilförbud i skolan. Rektorer kommer ges ökade möjligheter att stänga av eller förflytta elever som misskött sig.
 • Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister.
 • Mer tid till lärande genom att extra studietid och utökad lovskola införs.
 • Ökade möjligheter att upprätta tillträdesförbud till badhus och bibliotek. Gäller inte personer under 15 år och det är en åklagare som prövar tillträdesförbudet.
 • Bostadstillägget höjs för pensionärer.
 • Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader.
 • Etableringsjobb – en helt ny modell för staten att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända.

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.