Debatt
Foto Johan Nilsson /TT

”Vi såg det inte komma”

Av Anders Cardell 2023-10-02

Är en mening som ofta används av politiska företrädare på högerkanten för att porträttera företrädare till vänster, som naiva, oförutseende och verklighetsfrånvända. När politiska företrädare på högerkanten vill beskriva sig själva som förutseende, kan det vara klokt att gå tillbaks till tidigare utfästelser och handlingar för att värdera sanningshalten i deras påstående.

Det visar sig att det är ganska enkelt att smula sönder den bild borgerliga partiers företrädare vill förmedla. Ett sätt är att använda exempel från Stockholm stad. 

De borgerliga partierna har haft den politiska makten i Stockholm under perioderna 2006-2014 samt 2018-2022. Det innebär att de har styrt staden den större delen av de senaste 17 åren. 

Under denna period har det publicerats ett flertal utredningar och rapporter som pekat ut en rad allvarliga brister och behov, kopplade till unga som befinner sig i riskzon och kriminalitet.

Flera rapporter har bidragit med mängder av förslag på åtgärder för att det ska vara möjligt att förebygga och förhindra en utveckling som innebär att fler unga slås ut och hamnar i kriminalitet.

Trots att informationen varit känd bland stadens politiska makthavare har det under samma tid skett en mängd neddragningar som bidragit till att ytterligare försämra villkoren för unga som befinner sig i riskzon och andra former av utsatthet. 

2010 publicerades en utredning som visar att flera tusen ungdomar i Sverige riskerar att dras in i kriminella nätverk. Inom ramen för samma utredning föreslogs en rad åtgärder för att förebygga och förhindra en sådan utveckling.

Samtidigt med denna utredning presenterade alliansen ett valmanifest som kännetecknades av frånvaron av förslag på insatser och åtgärder för att förhindra att unga rekryteras till gängkriminalitet.

Faktum är att gängbrottslighet inte nämns vid ett enda tillfälle i den borgerliga alliansens valmanifest.

2012 publiceras en larmrapport som pekar på hur stora och akuta behoven bland unga är på Järva.

Den tidigare socialchefen i Rinkeby-Kista, lämnade en lägesrapport 2012 till det dåvarande socialborgarrådet Anna König Jerlmyr.

I rapporten beskrivs utbredd fattigdom, trångboddhet, psykisk och fysisk ohälsa, barn som inte klarat skolan och resurser som inte räckte till.

De borgerliga politikerna svarade med att skära ned budgeten för barn och unga med 24,1 miljoner.

Den dåvarande chefen inom socialtjänsten som författat rapporten tvingades sedermera lämna sitt arbete.

De borgerliga partiernas exempellöst, omdömeslösa politik fortsätter. Ett senare exempel ägde rum under covidpandemin.

Under covidpandemin drabbades Järva av flera våldsdåd och mord. Företrädare för det lokala civilsamhället på Järva gav uttryck för stor oro och frustration över det som skett i området samtidigt som man efterfrågade politiskt stöd. 

De borgerliga företrädarnas svar på civilsamhällets önskemål var att stänga de enda öppna ledarledda fritidsalternativ, som existerade för unga i området.

Nedstängningarna bidrog till att unga som av olika anledningar inte kunde vistas hemma eller bara var i behov av ett alternativ till hemmet, berövades denna möjlighet.

De unga hänvisades istället till centrum och andra offentliga miljöer, där kriminella och andra destruktiva krafter mötte dem med öppna armar.

Det som måste vara värre än ”att inte se något komma”, bör vara att ”se någonting komma men välja att inte göra någonting för att förhindra att det sker”.


Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Anders Cardell växte upp i det lilla brukssamhället Hallstahammar och i stockholmsförorten Östberga.
Han blev anställd på Fryshuset i slutet på 80 talet där han arbetade fram till att Anders Carlberg gick bort 2013.
Anders har varit aktiv i olika former av ideell verksamhet parallellt med sitt ordinarie arbete. De senaste åren har varit starkt präglade av att han har blivit förälder:
– Jag skriver för att jag känner ett ansvar för att göra det jag kan, med de resurserna jag har, för att skapa ett bättre samhälle, säger Anders.
Anders Cardell är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.