Är du lydig lille vän?

Av Anders Cardell 2023-11-12

Efter det senaste valet har det varit tydligt att den nya regeringen har en ambition att förändra Sverige i grunden, i riktning mot ett mer auktoritärt samhälle. Synen på individen har förändrats. Medborgarnas relation till staten och den politiska makten påminner i allt större utsträckning om relationen mellan medlemmarna i en familj som är präglad av hederskulturella normer.

En ensidig önskan om kontroll har fått ersätta mellanmänsklig respekt och möjligheter till förståelse och stöd för den som snubblar.

Ömsesidighet, och en strävan efter jämlikhet har ersatts av en tydlig över- och underordning där vanliga människors rättigheter får ett allt mindre utrymme.

Tillit har ersatts av misstänkliggöranden och ifrågasättanden där människor beskrivs som en börda eller ett hot om de avviker från rådande normer. 

Människors rätt att uttrycka sig har blivit allt mer begränsad. Begränsningarna är än så länge inte av en juridisk karaktär, men mycket talar för att detta snart kommer ske.

Vi har precis fått se hur människor som företräder den politiska makten, valt att förfölja människor som kräver mänskliga rättigheter för civila som drabbats av det som pågår i Gaza.

Kändisar som skrivit på ett upprop där de kräver att man skyddar civilbefolkningen och ”fördömer allt vảld mot civila och överträdelser av internationell rätt, oavsett vem som utför den” har porträtterats som antisemiter.

Andra människor som kritiserat Israels politik har målats ut som sympatisörer till terrorgrupper på olika sociala plattformar.

Om man kombinerar hur lättvindigt människor kan stämplas som antisemiter och terrorist-sympatisörer med nyligen presenterade förslag som bland annat beskriver hur man ”ska göra det lättare att utvisa människor som anses sympatisera med ickedemokratiska rörelser”, blir det lätt att förstå att de politiska företrädarnas hetsjakt, kan leda till livsavgörande konsekvenser.

Det är uppenbart att den nya regeringens politik skapar rädsla och otrygghet på ett sätt som kan leda till mycket långtgående konsekvenser.

En utbredd rädsla hos en befolkning kan försämra människors kreativitet och innovationsförmåga, deras hälsa och välbefinnande och skapa en kultur av lydnad snarare än aktivt medborgarskap.

Rädsla skapar otrygghet, misstro och misstänksamhet.

I samhällen där människor är rädda för att uttrycka sina åsikter eller delta i politisk aktivism kan det vara svårt att upprätthålla en fungerande demokrati. 

Rädsla kan även leda till en känsla av hopplöshet och en brist på politiskt deltagande, något som kan påverka möjligheterna till individuell, samhällelig och ekonomisk utveckling. 

Att minska rädsla och skapa en miljö där människor känner sig trygga är därför viktigt för att stärka demokratin och främja möjligheter till utveckling och välbefinnande.

Det den nya regeringen undergräver de värden som gjort Sverige unikt och bidragit till landets ledande position.

Öppenhet, åsiktsfrihet, teknisk utveckling, stöd till utsatta länder, jämlikhet och mångfald är bara några av de områden som blir allt mer begränsade tack vare den nya regeringens politik.

Tryggheten för vissa grupper försvann redan innan valet.

Inför valet kunde vi se hur företrädare för Sverigedemokraterna agerade på sätt som för bara ett par år tillbaks, skulle diskvalificerat dem från samtliga offentliga ämbeten och positioner för all framtid.

Idag befinner sig samma personer i en priviligierad position där de slipper bli ifrågasatta, oavsett vad de gör.

Signalerna till befolkningen är tydliga, de regler man är så engagerad för att implementera, gäller bara vissa grupper inte dem själva. 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Anders Cardell växte upp i det lilla brukssamhället Hallstahammar och i stockholmsförorten Östberga.
Han blev anställd på Fryshuset i slutet på 80 talet där han arbetade fram till att Anders Carlberg gick bort 2013.
Anders har varit aktiv i olika former av ideell verksamhet parallellt med sitt ordinarie arbete. De senaste åren har varit starkt präglade av att han har blivit förälder:
– Jag skriver för att jag känner ett ansvar för att göra det jag kan, med de resurserna jag har, för att skapa ett bättre samhälle, säger Anders.
Anders Cardell är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.