Jimmie Åkesson

Svenska värderingar

Av Anders Cardell 2024-06-10

För några dagar sedan var det Sveriges nationaldag. Noterade att bageriet i närheten valt att hylla och samtidigt slå mynt av dagen, genom att erbjuda sina kunder en nationaldagsbakelse. Det är inte bara handlare som har ett intresse av att kapitalisera på nationella högtider och svenska symboler. En grupp som lagt ner en stor ansträngning på att använda nationell symbolik för egna syften, är Sverigedemokraterna.

När man analyserar vad Sverigedemokraterna vill att Sveriges befolkning ska vara stolt över kan man koka ner det till två saker, vithet och en förvirrad beskrivning av ”svenska värderingar”.

Det senare begreppet har orsakat stora problem för partiets företrädare.

När de ombetts förklara vad dom menar med ”svenska värderingar” har dom ofta refererat till ideal som är internationella och allmängiltiga, såsom laglydighet och skötsamhet.

Man behöver besitta en god portion av etnocentrism för att tro att laglydighet och skötsamhet, är ideal som är unika för Sverige.

Vill man sedan hävda att Sverigedemokraterna företräder ”svenska värderingar”, får man lägga till bristande förmåga till kritiskt tänkande.

Det är en smula ironiskt att partiet valt just detta fokus, eftersom det inte finns något parti som haft lika svårt att leva upp till dessa ideal.

Om man granskar partiets officiella företrädare kan man se att det är närapå omöjligt att hitta någon som lever upp till de ”vandelskrav” partiet förespråkar.

Mängden sverigedemokratiska partiföreträdare som brutit mot lagar, uttryckt sig rasistiskt och agerat demokratifientligt är inget annat än uppseendeväckande.

Det finns egentligen ingentting som är svenskt med Sverigedemokraternas åsikter och värderingar. Partiet representerar snarare motsatsen.

Om man gör en seriös analys av partiets politik och värderingar, märker man snabbt att de signifikanta delarna av partiets politik representerar motsatsen till det som de flesta människor förknippar med Sveriges öppna demokrati.

Några av av de saker som Sverigedemokraterna vänder sig emot är bland annat:
Progressiva värderingar
Religionsfrihet
Offentlighetsprincipen
Ekonomisk och social jämlikhet
Jämställdhet
Solidaritet med utsatta grupper nationellt och internationellt
Pressfrihet
Föräldraförsäkringar
Åsiktsfrihet
Offentliga institutioner och organisationer som värnar individers fri- och rättigheter
Ett stort och aktivt civilsamhälle
Mångfald
Tolerans

Sverigedemokraternas syn på kultur är också en dålig representation för befolkningen i stort. Den sverigedemokratiska synen på kultur är statisk och bakåtsträvande snarare än dynamisk, vilket gör att partiets företrädare har lätt för att hamna i nostalgiska och romantiserade beskrivningar när de tillfrågas om deras syn på vad som är svensk kultur.

Några exempel på vad sverigedemokrater anser vara ”svensk kultur” finns representerade i en verksamhet som heter Gimle.

Inom ramen för Gimles verksamhet finns ett antal aktiviteter som en stor del av befolkningen i ärlighetens namn är ganska ointresserade av. I flera fall handlar det om aktiviteter som utövades för hundra år sedan.

Sverigedemokraternas vurm för dessa aktiviteter ger en känsla av desperat sökande efter traditioner.

Frågan är varför man ska men fastna med blicken i backspegeln, när det finns hundra eller tusentals saker i vår när- eller samtid, som vi kan vara stolta över.

Sverigedemokratiska företrädare har ofta försökt måla upp Sveriges befolkning som rot- eller kulturlös. Det är inte sant.

En av mina gamla chefer, Fryshusets grundare Anders Carlberg, brukade säga att människor behöver både vingar och rötter.

En stor del av Sveriges befolknings rötter finns i den progressiva kampen som förts för att utveckla demokratin och förbättra människors livsvillkor. Kampen för solidaritet har spelat en avgörande roll för möjligheterna till att forma ett kollektivt vi.

Vingar har vi fått när vi jobbar tillsammans och hjälper och lyfter varandra. Många människor har funnit gemenskap, mening och möjligheter till delaktighet genom olika former av civil organisering.

Den civila organiseringens inkluderande karaktär har gjort att människor oavsett social bakgrund och etnicitet och tro har kunnat delta. Solidaritet och gemenskap är motsatsen till den splittring och polarisering Sverigedemokraterna representerar och svensk kultur när den är som bäst.

Vi ska inte gå på Sverigedemokraternas hatfyllda, avhumaniserande och splittrande budskap. Jimmie Åkesson och hans vänners målsättning är att människor ska gå omkring med en ständig oro och rädsla.

Hoppas människor har förmåga att se igenom Sverigedemokraternas splittringspolitik. En stolt svensk är inte rädd, hen är fylld av mod och tillförsikt.

Vi har redan visat att det går att bygga ett av världens bästa länder. Det kan vi upprepa om alla hjälps åt och inte låser sig vid aspekter som tillhör var och ens privata sfär, såsom tro och ursprung.

Ett tydligt exempel på vilken typ av Sverige som Sverigedemokraterna vill skapa fick vi se i form av de som  medverkade på partiets valvaka.

Personer på plats beskrev hur man kunde höra SD-riksdagsledamoten David Lång sjunga den tyska högerextrema låten – ”Ausländer raus! Ausländer raus!” (Utlänningar ut, utlänningar ut) i närheten av Richard Jomshof.

När Lång ser Expressens reporter blir han stressad:
– Oj shit, spelar du in det här?
Efter det försöker Lång handgripligen ta inspelningsutrustningen från Expressens reporter.

Jomshof försöker rädda situationen genom att påstå att det var ett skämt. EU-valresultatet talar för att det är allt färre människor som roas av Sverigedemokraternas ”humor”.

Man kanske har förstått att det är allvar och att vår gemensamma demokrati står på spel.

Låt oss välja gemenskap, demokrati och en bättre framtid för alla, genom att fortsätta att välja bort Sverigedemokraterna.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Anders Cardell växte upp i det lilla brukssamhället Hallstahammar och i stockholmsförorten Östberga.
Han blev anställd på Fryshuset i slutet på 80-talet där han arbetade fram till att Anders Carlberg gick bort 2013.
Anders har varit aktiv i olika former av ideell verksamhet parallellt med sitt ordinarie arbete. De senaste åren har varit starkt präglade av att han har blivit förälder:
– Jag skriver för att jag känner ett ansvar för att göra det jag kan, med de resurserna jag har, för att skapa ett bättre samhälle, säger Anders.
Anders Cardell är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.