En liten klick chefer med stora egon

Under den senaste omorganisationen har jag upplevt det som att allt sker ovanför huvudet på Sveriges poliser. De tycks inte vara delaktiga i utvecklingen och verkar inte känna något engagemang. Det ser ut som om verksamheten har blivit en angelägenhet för de högsta cheferna på olika nivåer. Företrädesvis på riksplan och på regional nivå, där de sitter och spånar fram vad de vill ha och vad de tror. De borde vara styrda av regeringens regleringsbrev men tycks inte ens känna till det.

Förvanskar polischefer rapporterna?

I flera områden i polisens östra region har kriminella nätverk brett ut sig och tagit allt större makt. Det är inget unikt. Det finns områden med betydligt större problem runt om i landet. I östra regionen, läs Eskilstuna, är dock flera av problemen av den arten att de inte kräver några gigantiska polisinsatser för att komma tillrätta med. Fortfarande är problemet hanterbart och det är som alltid lättare att vidta åtgärder innan problemen blivit allt för stora eller för omfattande.