Lagen om omhändertagande av berusade personer

Av Nilsson-Larancuent 2012-08-20

Är man kraftigt berusad och en polis bedömer att man inte kan ta hand om sig själv så kan ett omhändertagande ske enligt LOB. Det är viktigt att känna till sina rättigheter eftersom ett omhändertagande kan medföra negativa konsekvenser trots att man inte är misstänkt för något brott.

Tidigare var offentligt fylleri brottsligt. När en avkriminalisering skedde så infördes LOB för att polisen skulle få möjlighet att hjälpa den som på grund av sin onykterhet inte kunde ta vara på sig själv, eller som till följd av sitt berusade tillstånd var farlig för sig själv eller andra. Även en ordningsvakt kan göra ett omhändertagande enligt LOB, men måste då skyndsamt överlämna personen till polis.

Var inte kaxig

Man är alltså inte misstänkt för något brott när man omhändertas enligt LOB, så därför bör man undvika att vara kaxig eller göra motstånd eftersom man då riskerar att istället gripas för våld eller hot mot tjänsteman. De rättigheter som man kan åberopa om man omhändertas enligt LOB försvinner nämligen i samma sekund som man misstänks för ett brott, då börjar istället polislagens hårdare regler att gälla.
Vid ett omhändertagande kan man hållas inlåst i upp till åtta timmar (viss möjlighet till förlängning finns, men det är ovanligt). Eftersom man inte är misstänkt för något brott så är man inte heller skyldig att lämna utandningsprov eller urinprov. Inte heller har polisen någon rätt att kräva identitetshandlingar. Polisen kan dock be att få se legitimation, vilket man alltså har rätt att neka.
Om man i efterhand känner att ett omhändertagande var felaktigt så kan man göra en anmälan till Justitieombudsmannen. Men det är sällan omständigheterna går att utreda närmare just därför att något utandningsprov inte har genomförts.

Negativa konsekvenser

När ett omhändertagande sker så skickas en rapport om detta till Trafikverket och man får då en belastningsuppgift i sitt körkortsregister under de närmaste två åren. Om man omhändertas vid mer än ett tillfälle under en tvåårsperiod så görs en utredning om ens nykterhetsopålitlighet, något som kan leda till att körkortet dras in. Enligt samma principer får den som söker körkortstillstånd avslag om man har omhändertagits mer än en gång. Dessutom får man inte ansöka om nytt körkortstillstånd förrän det gått tolv månader.
Ett omhändertagande förs även in i vapenregistret, vilket får till följd att man kan få avslag om man söker en vapenlicens. Har man redan ett vapen och omhändertas två gånger så riskerar man att få tidigare vapenlicenser indragna.

Undvik att bli stupfull

Det bästa är naturligtvis att inte bli så överförfriskad att ett omhändertagande är aktuellt, men ibland tar spriten överhanden och då kan det vara bra att känna till sina rättigheter. Framförallt bör man komma ihåg att man inte är skyldig att identifiera sig, om polisen inte kan göra en säker identifiering så kan de heller inte skicka en rapport till Trafikverket eller vapenregistret.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.