”Ett jävla lotteri”

Av Dick Sundevall 2014-07-07

När Svea hovrätt nyligen gjorde en genomgång av samtliga brottmål de avhandlat under sex månader, blev resultatet skrämmande. 

Av 1 377 prövade domar från olika tingsrätter runt Stockholm, sänkte hovrätten straffen i närmare vart fjärde fall. Och i 60 fall frikände man helt den som hade dömts i tingsrätten.

Varför blir det så här? Beror det möjligen på att tingsrätterna inte klarar av att stå emot medietrycket där man allt som oftast hetsar om hårdare straff? Och detta trots att man i Sverige ofta döms till fängelsestraff för brott som man i andra länder bara blir bötfälld för. Därtill har Sverige i ett internationellt perspektiv hårda straff för narkotikabrott.

 

/wp-content/uploads/content/blogg/dicksundevalls/domstol.jpg

Ett jävla lotteri

När man pratar med erfarna kriminella om det här, får man ofta höra:

– Det är ett jävla lotteri!

Framträdande advokater med många år i yrket säger:

– Det är inte längre förutsebart.

Egentligen säger de samma sak [-]– men med olika ordval.

Slår man upp ord som rättsstat i ett uppslagsverk så är ofta en av de första förklaringarna man möter, att konsekvenserna av vad medborgarna gör ska vara förutsebara. Men när erfarna advokater inte kan förutse vad det ska blir för dom, hur ska då folk i allmänhet kunna göra det?


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.