Åklagare mörkar fakta

Av Dick Sundevall 2014-10-14

Vad har hänt med åklagarna? Från såväl den stora Södertäljerättegången som den mot Jonas Oredsson som inleddes i veckan, kommer samma signaler.

Åklagarna undanhåller fakta i förundersökningen som gynnar de åtalade, hävdar advokaterna. En åklagare ska som förundersökningsledare ta fram det som talar såväl för som mot den misstänkte. Och allt för fallet väsentligt ska finnas med i den förundersökning de lägger fram för rätten. Detta är helt grundläggande i hans eller hennes arbete.

– Du måste komma och lyssna en dag Dick, på vad dom håller på med i Södertäljemålet, sa advokat Thomas Olsson senast vi träffades. Det är stundtals rena farsen.

– Fan vet om den här rättegången kommer igång nu i april, så Jonas Oredssons advokat Thomas Martinson på telefon för några dagar sedan. Åklagarna har gjort alla fel i boken.

Jag skulle kunna räkna upp alldeles för många fall där åklagarna agerat allt annat än objektiva som förundersökningsledare – men nöjer mig med två fall här, för att inte tråka ut er:

Joy Rahman

I faller med hemvårdaren Joy Rahman hittade jag och andra en hel del väsentligt material i den så kallade slasken. Alltså den del av spaningsmaterialet som åklagaren sorterat bort när han hade satt samman förundersökningen.

I den rättegång där Rahman frikändes, efter åtta år i fängelse, ägnade sig såväl åklagaren som advokat Peter Althin en hel del tid åt högläsning ur slasken. Varför? Därför att det fanns för målet väsentliga fakta i slasken, och som inte fanns med i förundersökningen. När tillräckligt mycket av dessa fakta hade framkommit frikändes Rahman. Hovrätten var så övertygad att de släppte honom två veckor innan de hunnit formulera domen.

Thomas Quick

Vi vet vad som håller på och hända med Quick. Han frikänns för det ena mordet efter det andra, efter att Hannes Råstam och advokat Thomas Olsson rotat fram vad som hänt, och inte minst – vad som undanhållits – under förundersökningen. Det hela håller på att utvecklas till en av Sveriges största juridiska skandaler.

Advokaterna i målet mot Jonas Oredsson med flera framför nu samstämmigt efter rättegångens första dag, att åklagarna har gömt, maskat och sekretessbelagt material som talar till deras klienters förmån. Och att de nekas full insyn i förundersökningen.

Ska en åklagare behöva bli åtalad för grovt tjänstefel för att det ska bli rättegångar värdiga en rättsstat? Eller kan det räcka med att riksåklagaren, Anders Perklev, säger ifrån om att så här kan det inte fortgå? Det är ju trots allt han som är högst ansvarig för hur åklagarna i landet sköter sitt jobb.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.