Brottslig inkompetens?

Av Dick Sundevall 2012-05-04

Dan Eliasson var till helt nyligen generaldirektör för Migrationsverket. Det där verket som tycker att det är viktigt att kasta ut 90-åriga blinda dementa kvinnor ur landet. Nu har han blivit chef för försäkringskassan. Det där verket som tidigare hjälpte sjuka människor men som numer mest agerar poliser och misstänkliggör var och varannan som sjukanmäler sig.

Migrationsverket skulle under hans tid som högsta chef där, försöka återförena 480 ensamkommande flyktingbarn med deras familjer. Egentligen var 800 barn aktuella men målsättningen var att återförena 480 av dessa i en första omgång.

Resultatet efter två års arbete blev noll. Inte en enda återförening.

Experten

Migrationsverket har en expert på just återföreningar av ensamkommande flyktingbarn. Han heter Terje Tovik och tycker att projektet ändå varit värdefullt, eftersom man lärt sig mycket under de här två åren:

– Det gav oss en struktur på hur vi ska tänka, säger han till DN. Bland annat att efterforskningarna ska börja direkt vid ankomsten till Sverige. De uppgifter barnen lämnar då är jätteviktiga. Vi behöver redan då fråga om de har kontakt med sina föräldrar. Och efterfråga telefonnummer.

I en rapport till Justitiedepartementet skriver dåvarande generaldirektören Dan Eliasson, att projektet var mer komplicerat än man först trott.

Brottsligt?

Efter två år har man alltså kommit fram till att man bör fråga barnen när de anländer till Sverige om de har kontakt med sina föräldrar och om de har telefonnummer till dessa, eller andra släktingar… Och att det hela varit komplicerat eftersom man inte gjort det…

Är sådan här total inkompetens brottslig?

Nej, dumhet är inte olagligt. Och inte heller inkompetens i sig.

Men hur var det med tillsättandet av den här ”experten”? Har det gått till som det ska när man tillsätter experter inom statliga verk? Och i så fall – vilka var de andra som sökte det jobbet?

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.