Mer elektronisk boja

Av Dick Sundevall 2014-07-07

På hundra år har det i stora drag bara hänt två saker vad gäller svensk kriminalvård. Dödsstraffet har avskaffats och elektronisk boja har införts. I övrigt är allt sig likt. Lite annat byggnadsmaterial och okrossbart glas istället för galler, men i stort är allt detsamma.

I Sverige har man tassat försiktigt på tå vad gäller den elektroniska bojan. I till exempel Florida har man med stor framgång använt elektronisk boja i över 30 år. Och förstagångsdömda kan efter individuell prövning få välja alternativet med boja för ända upp till tolvåriga fängelsestraff.

Nu har det dock läckt ut att den så kallade påföljdsutredningen kommer att föreslå en betydande ökning av påföljder med boja i Sverige.

Ta ansvar

Det var på tiden. Att sätta någon i fängelse innebär att frånta den personen allt ansvar. Med den elektroniska bojan är det precis tvärtom, där åläggs man istället ett stort ansvar. Du ska vara på jobbet en viss tid och hemma alla tider i övrigt. Och du ska när som helst vara beredd att testas för droger och alkohol, annars kan bojan åka av och du åka in.

Men – den helt avgörande skillnaden är att med en boja så kan man göra rätt för sig, genom att man jobbar och kan betala böter och skadestånd.

I ett fängelse har man ingen som helst möjlighet att göra rätt för sig. Men väldigt stora möjligheter att skolas i allehanda kriminella aktiviteter.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.