Visste du att …

Av Dick Sundevall 2012-05-09

Del 4

Visste du att kammarrätten i Stockholm anser att det inte är "strängare" att avtjäna ett straff på fyra år och åtta månader, än ett straff på tre år och sex månader. Låter det helt uppåt väggarna? Totalt vansinnigt? Ja, men det är faktiskt sant.

Den här frågan återkommer då och då: En svensk medborgare döms till fängelsestraff för ett brott han begår i utlandet. Landet ifråga har regler som innebär att han kan släppas ut efter att han avtjänat halva tiden. Eller i bland annat Belgien, en tredjedel. Men så blir han överflyttad till Sverige i slutet av sitt straff. Och då hävdar kriminalvården allt som oftast att här ska han avtjäna två tredjedelar av sin påföljd.

Färskt fall

Den här gången handlar det om den före detta rånaren Anders Adali. Han dömdes till sju års fängelse för ett rån i Finland. Där har man ordningen att en person som döms för första gången släpps ut efter att ha avtjänat halva tiden. Adali har aldrig tidigare dömts, varken i Sverige eller Finland. Enligt den finska kriminalvården har det inte funnits ett enda undantag från de här reglerna sedan lagen trädde i kraft 2006.

När Anders Adali har två månader kvar av sitt straff flyttas han över till Sverige, utan att själv ha begärt det. Men han släpptes sedan inte ut efter dessa två månader. Utan först efter drygt fyra månader, då förvaltningsrätten hade slagit fast att han bara ska avtjäna tre år och sex månader. Förvaltningsrätten kom enhälligt fram till att Adali enligt svensk lag inte kan få ett ”strängare” straff för att han flyttas över till hemlandet.

Har span på sig

Väl medveten om att hans rånarkarriär nu är över, då han har polisens blickar på sig, påbörjar Anders Adali ett hederligt liv. Ägnar sig åt sina barn och börjar arbeta.

Men kriminalvården överklagar till kammarrätten, som enhälligt kommer fram till att han nu ska avtjäna drygt ett år till i svenskt fängelse.

Man hänvisar till gällande lagparagraf:

Enligt 25 § tredje stycket, lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får dock inte verkställigheten ske på ett sådant sätt att påföljden bli att anse som strängare än den påföljd som ådömts i den främmande staten.

Det är glasklart: Om man överförs till Sverige så får straffet inte blir strängare här, alltså inte längre.

 Logisk kullerbytta

Men kammarrätten kommer alltså ändå fram till att Anders Adali ska avtjäna ett år och två månader längre tid här än vad som varit fallet om han hade suttit hela straffet ut i Finland. Man avslutar sin dom med följande totalt obegripliga meningar:

Detta innebär emellertid inte att påföljden blir att anse som strängare än den påföljd han har ådömts i Finland. Kriminalvårdens överklagan ska därmed bifallas.

Om någon av Para§rafs läsare kan begripa logiken i det här så hör gärna av er. Till saken hör att en av Adalis målskamrater avtjänade hela sitt straff i Finland och släpptes efter halva tiden. Och den svenska kriminalvården har inga synpunkter på det fallet.

Nu ska det här överklagas till regeringsrätten. Förhoppningsvis tar de upp ärendet och klargör för kammarrätten vad ordet ”strängare” betyder, för det här handlar om fler personer än Anders Adali.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.