Fängslande fånigheter

Av Nilsson-Larancuent 2012-04-30

Inom Kriminalvården är det viktigt att det finns tydliga regler för att upprätthålla ordning och säkerhet. Detta innebär att tjänstemän dagligen måste fatta beslut i en mängd olika frågor. I de flesta fall finns en logisk motivering, men ibland blir det fel och besluten blir direkt fåniga, då kan det se ut så här:

Det finns tillfällen då nya, tidigare okända, säkerhetsrisker dyker upp. Så var fallet vid anstalten Tidaholm där två norrländska intagna blev sugna på lite surströmming och ville dela på en burk. En skriftlig ansökan lämnades in där de var noggranna med att klargöra att surströmmingen skulle ätas utomhus, lukten skulle alltså inte störa andra. Men trots detta blev det avslag eftersom: ”… innehav av surströmmingsburk ej kan anses som förenlig med anstaltens skyldighet att upprätthålla ordning och säkerhet.” Exakt hur surströmmingen skulle kunna äventyra säkerheten i anstalt framgick dock inte.

 

I fängelse måste alla intagna bära de kläder som tillhandahålls av Kriminalvården. Undantaget är egna underkläder som tillåts av hygien- och trevnadsskäl. Men något så till synes enkelt som att definiera vad som är underkläder kan ibland skapa problem. En intagen begärde att få inneha fem par privata kalsonger och fem par privata strumpor. Men ansvarig beslutsfattare beviljade bara kalsongerna, i beslutet skrevs: ”Strumporna kan inte anses utgöra underkläder och bör därför inte godkännas.” Vilken typ av kläder strumpor ansågs vara förklarades aldrig.

 

Av en anmälan till Justitieombudsmannen framgick att en kriminalvårdsinspektör vid anstalten Kumla förbjöd intagna att skuggboxas. Intagna fick alltså inte stå ensamma i sina celler och slå slag i luften. I anmälan kunde läsas att beslutsfattaren hade sagt följande: ”De intagna som blir ertappade med att skuggboxas i sina celler kommer att bestraffas.” På vilket sätt just skuggboxning var en säkerhetsrisk framgick inte.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.