Utsaga

Av Nilsson-Larancuent 2012-05-06

Vad är dikt och vad är verklighet? Nilsson-Larancuent reder ut begreppet i deras senaste boktips.

En åttaårig flicka försvinner spårlöst. Den fiktiva journalisten David Weber följer förundersökningen, gör egna utfrågningar och redovisar slutligen allt i bokform. Så långt verkar ”Utsaga” vara en gängse kriminalroman, men det är sättet som Ulla Bolinder har skrivit sin debut på som skiljer sig från en sedvanlig deckare.

”Utsaga” känns nämligen som en reportagebok trots att den är fiktiv. Hela romanen består av olika uppdiktade handlingar såsom polisförhör, tidningsartiklar och intervjuer – något som är såväl bokens styrka som svaghet. Styrkan ligger i att den annorlunda skrivstilen får berättelsen att verka fräsch trots den relativt klichéaktiga handlingen. Dessutom får man stundom känslan av att det man läser verkligen har hänt, som att läsa en artikel om ett mord i vilken dagstidning som helst. Samtidigt begränsas utrymmet för ingående miljöskildringar, emotionella gestaltningar och dylikt, vilket gör att viktiga skönlitterära dimensioner saknas.

Men det fungerar, i alla fall som engångsföreteelse. ”Utsaga” är definitivt värd en genomläsning, om inget annat så visar den på ett ovanligt sätt att skriva skönlitterärt.

Författare: Ulla Bolinder
Förlag: Lindelöws
Utgivningsår: 2005


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.