Slutstationen

Av Dick Sundevall 2014-07-07

Hur många friska personer är idag inlåsta på den hårdaste form av mentalsjukhus vi har i Sverige? Jag vet inte. Men det är för många.

När någon får spelet på ett häkte eller i ett fängelse kan han eller hon föras över till ett rättspsyke. Men från ett rättspsyke fraktas man inte vidare oavsett vad som händer. Behövs det läggs man i spännbälte och tvångsinjiceras. En rättspsykiatrisk specialklinik är en slutstation.

Friska som inte släpps ut

Här finns människor med de svåraste mentalsjukdomar den medicinska vetenskapen känner till. Och bland dessa svårt mentalsjuka finns friska personer inlåsta. I värsta fall får de vanka kvar där i år efter år.

Men hur i helvete …? tänker du kanske. Så här är det: Man döms till rättspsykiatrisk vård av domstol, därför att man bedöms vara ”allvarligt psykiskt störd”. Det är inte en medicinsk term, utan en juridisk. Av det följer att det är jurister som är uttolkare och bestämmer hur det ska vara. Att en rättspsykiatriker har dubbelt så lång akademisk utbildning som en jurist – och därtill är specialist på just psykiska störningar, har i sammanhanget ingen betydelse. Lagen är som den är. Och har så varit sedan 1992.

Särskild utskrivningsprövning

De som döms till rättspsykvård för de grövsta brotten, blir också dömda till ”särskild utskrivningsprövning”. Det innebär i korthet att chefsöverläkaren på en rättspsykiatrisk klinik inte kan skriva ut en patient när han bedöms som så frisk att han kan leva ute i samhället, utan att utgöra en fara för sig själv eller andra. Utan det ska en förvaltningsrätt ta ställning till. Och åklagaren i målet ska då säga sitt.

Åklagarna ser då alltid i första hand till hur många års fängelse patienten skulle ha fått för brottet. Och därmed kan en frisk person få gå kvar bland gravt sjuka mentalpatienter i år efter år. Som i filmen Gökboet. Eller om man så vill, i gamla Sovjetstaten, där politiskt oppositionella låstes in på mentalsjukhus.

Det blir värre

Idag förs många fångar över från fängelser till rättspsyken, för att de är så gravt mentalt sjuka att de inte kan hanteras inom kriminalvården. Vilket i sin tur beror på att domstolarna dömer allt fler gravt psykiskt sjuka till fängelsestraff. Dessa fångar muckar den dag de ska mucka, vilket är när de avtjänat två tredjedelar av straffet. Och då har det ingen betydelse om chefsöverläkaren och de andra psykiatrikerna anser att det är farligt för allmänheten att släppa ut personen ifråga.

Summa summarum: På landets rättspsykiatriska kliniker släpper man ut farliga fångar medan friska patienter hålls kvar inlåsta.

Men det är ju åt helvete, kanske du tänker som läser det här. Ja, precis.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.