Mögel på Tidaholm

Av Nina Silventoinen 2012-05-17

D-paviljongen på anstalten Tidaholm har sedan 2009 haft problem med inomhusklimatet. Vissa åtgärder har redan vidtagits, men nu har det beslutats att avdelningen ska stängas ner omgående för sanering

Redan 2009 uppdagades problem med mögel och fuktskador i D-paviljongen, även kallad D-huset, på anstalten Tidaholm. Det började med klagomål från personal som hade symptom i form av huvudvärk, nysningar och kliande ögon. Besvär de inte hade när de vistades utanför sin arbetsplats. Åtgärder, som dränering och byten av mattor, genomfördes för att komma tillrätta med fukt- och mögelskadorna.

Fukt och mögel

Efter den senaste uppföljningen som gjordes i februari i år, har det visat sig att detta inte varit tillräckligt för att få bukt med problemen. Personalen på anstalten har fortfarande besvär och framförallt i källaren syns tydliga spår av fukt och mögel.

– Jag kan inte garantera personalens och de intagnas hälsa och välbefinnande, därför har jag begärt att få stänga den aktuella avdelningen omgående för att sanera det som behövs. Det är vårt ansvar att se till att vi har en fungerande inomhusmiljö. Även om det ännu inte orsakat större hälsoproblem, så kan det komma i framtiden. Vi måste förebygga, säger kriminalvårdschefen på Tidaholm, Sanela Ovcina, när Para§raf når henne.

Personal har genomgått hälsokontroll

-Personalen har genomgått hälsokontroller. Vi har inga sjukskrivningar just nu, men det finns medarbetare som känner besvär som eventuellt kan kopplas till det här problemet. Vad gäller de intagna så har vi inte fått några indikationer om att även de känner av besvären. Ingen av de intagna har visat några symptom, men givetvis har de möjlighet att uppsöka någon av våra tre sjuksköterskor eller läkaren på anstalten om det skulle vara aktuellt.

– Det vi gör nu är att snabbt tömma avdelningen och förflytta både personal och intagna. Vi har fört en dialog och alla är medvetna om att vi måste samarbeta för att kunna komma tillrätta med problemen.

Para§raf har varit i kontakt med en intagen som var placerad på D-huset under vintern 2007. I likhet med kriminalvårdarna led han av huvudvärk och rinnande ögon, men det var först i samband med att den intagne förflyttades från avdelningen som han satte sina symptom i samband med inomhusmiljön.

– När man sitter inne blir man helt enkelt så van vid att må både fysiskt och psykiskt dåligt att man inte längre tänker på det, svarar han på frågan om varför han inte informerade personalen om sina symptom. Och även om jag säkert hade fått Alvedon eller Panodil om jag klagat på huvudvärk, så hade inte orsaken till problemen försvunnit för det.

Omplaceras

De nio kriminalvårdare som arbetar på D-paviljongen skall nu placeras ut till andra delar av anstalten. De 32 intagna på avdelningen flyttas till andra avdelningar eller till övriga delar av landet, beroende på platstillgänglighet. Saneringsarbetet beräknas börja den 19 maj och pågå fram till den 19 september.

Para§raf har även varit i kontakt med Kriminalvårdens presschef, Linda Romanus, för ett uttalande. Hon kunde inte svara på några frågor över telefon, utan krävde att få dessa skickade till sig via mail. Något svar på de mailade frågorna har vi ännu inte fått.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.