Statligt betald advokat

Av Nilsson-Larancuent 2012-05-17

Om man hamnar i juridiska problem kanske man behöver hjälp att reda ut alla lagar och paragrafer. Alla har inte råd att anlita en advokat eller jurist, men det finns många fall där man har möjlighet att få sitt juridiska ombud betalt av staten.

 

De flesta känner till att man har rätt till en advokat om man anklagas för ett brott som kan ge fängelse. Men alla är nog inte medvetna om att man även kan få ersättning för juridisk hjälp under andra omständigheter. Även i mer vardagliga situationer, då man inte har hamnat i klammeri med rättvisan, kan staten betala ens ombudskostnaderna.

Man betalar en mindre avgift

Det första man måste kontrollera är om man har en försäkring med ett så kallat rättsskydd, vilket innebär att vissa juridiska kostnader täcks. För att få mer information om detta så kontaktar man sitt försäkringsbolag. Konstaterar man att rättsskydd saknas så kan rättshjälp sökas. Om det beviljas så innebär det att man betalar så mycket av kostnaden man har råd med utifrån sin ekonomiska situation, den så kallade rättshjälpsavgiften, och därefter betalar staten resten.

Utöver en ekonomisk bedömning så kontrolleras även om den ansökande själv kan ta tillvara på sina rättigheter. Man kan alltså inte få rättshjälp för att man driver sitt eget ärende. En advokat kan exempelvis inte få rättshjälp eftersom denne förväntas att kunna hantera sitt fall själv. Motsatt gäller att om man är i ett tydligt underläge, exempelvis om man inte kan svenska språket, så har man en större chans att beviljas hjälp med att betala ombudskostnaderna.

Kontakta en advokat eller jurist för hjälp

Det lättaste är att kontakta en advokat eller jurist och genom denne söka rättshjälp. Huvudregeln är att man får maximalt 100 timmar betalda. För att beviljas rättshjälp måste man dock själv ha betalat för en timmes rådgivning hos sitt ombud, vanligen handlar det om cirka 1500 kr.

Det går inte säga att det i en viss typ av ärende alltid beviljas rättshjälp då en individuell bedömning görs från fall till fall. Men i frågor om vårdnad av barn, i olika skatteärenden, i vissa fall av körkortsåterkallelse och i en del skilsmässofrågor har rättshjälp beviljats tidigare. Även i vanliga tvistemål kan en ansökande få juridisk hjälp betald om värdet man tvistar om överstiger ett halvt prisbasbelopp.

Snåriga regler

Reglerna om rättshjälp är lite snåriga, men det är väl värt att kontrollera ifall man kan få hjälp med att betala en juridiskt utbildad person om man hamnar i rättsliga problem. För mer information kan man kontakta Rättshjälpsmyndigheten.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.