Skatter och moral

Av Petter Inedahl 2012-05-18

Para§raf har i en tidigare artikel berättat om Seppo som felaktigt anklagades för skattebrott av Skatteverket. Para§raf:s Petter Inedahl har träffat Företagarförbundets Camilla Littorin som inte skräder orden när det gäller förmynderi och myndighetsmissbruk.

Skattefelet är enligt Skatteverket ”skillnaden mellan den skatt som skulle blivit fastställd om alla skattskyldiga redovisade sina verksamheter och transaktioner korrekt, och den skatt som i praktiken fastställs”. Inga krångligheter där, men sedan blir det genast värre och påminner en smula om matematikern som försöker beräkna antalet kronor i en portmonnä på grundval av hur många som ligger utanför. Ska man anta att dessa är fler eller färre än de som stoppats in? Kan man förutsätta att de människor som haft möjlighet att hämta pengar ur denna portmonnä också gjort det, och i så fall hur mycket? För en vanlig dödlig är de här problemen oöverstigliga, icke så för personalen på Skatteverkets analysenhet när man i skattefelskartan tar strupgrepp på småföretagarnas moral.

– Skattefelskartan är inte vad Skatteverket presenterade den som, ett bevis för att de allra minsta företagen, mikroföretagen, svarar för merparten av allt svartjobb och skattefusk. Verkets underlagsdata visar tvärtom att problemen är relativt jämnt fördelade över hela samhället. Småföretagarna är varken bättre eller sämre än någon annan. Men samtidigt är småföretagare den enda grupp som Skatteverket kan kontrollera någorlunda effektivt, så det är bekvämt att skylla på oss, säger journalisten Janne Näsström som beskriver sig själv som ” en av de få som har läst samtliga dessa rapporter från pärm till pärm”.

Fuskande företagare

Med hjälp av bland annat enkäter till köpare och säljare, samt resultaten av Skatteverkets revisioner lyckas denna myndighet enkelt och problemfritt lösa ekvationen med skattefusket i Sverige, och resultatet är som man kunde förvänta sig oerhört nedslående. Sveriges småföretagare fuskar så det knakar i statsbyggnaden, och man blir knappast överraskad när det i slutsatsen ropas på ”drastiska åtgärder”. Skatteverkets enkätutfrågningar går till så att de frågar utvalda företag om de tror att deras konkurrenter skattefuskar, vilket, surprise surprise, en stor del av de konkurrensutsatta är helt säkra på, och detta läggs sedan till grund för spådomen om de svenska småföretagens skattemoral. Vi får dock inte vara för hårda mot Skatteverket och deras ”granskning”. Rapporten bygger även på det bevisade resultatet av skatterevisionerna, och inte kan det väl vara så att dessa oftast sker på företag där man redan från början haft anledning att misstänka att allt inte står rätt till, och där följaktligen en stor del också befinns skyldiga? Ett praktiskt sätt att nå resultat som fullt motsvarar dem man skulle fått om man försökt dra slutsatser om vår allmänna brottsbenägenhet genom att studera hur många procent av de åtalade inför tingsrätten som blir fällda, och sedan överför detta på samhället i stort.

/wp-content/uploads/content/under-ytan/skatter-och-moral/camilla littorin.jpg

Vi vet att ni jobbar svart

”Vi vet av andra undersökningar att det bland egenföretagare finns ett utbrett svartarbete. Undersökningen visar att egenföretagarna också i högre grad än andra är aktiva som köpare av svartarbete”, skriver Skatteverket och menar i sin rapport 2006:4 att köpen av svarta tjänster motsvarar 32 100 heltidsarbeten. Underförstått att småföretagarnas fiffel kostar över trettiotvåtusen människor jobbet. Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet (bilden till vänster) har studerat den digra skattefelskartan.

– Man letar bara där lampan lyser, och tittar inte på det på ett objektivt och sakligt sätt. Säg att man på Skatteverket får in tips om tio åkeriföretag som jobbar svart, då går man in och gör djupgranskningar och upptäcker att nio av de där tio fuskar på något sätt. Då drar man av det slutsatsen att nio av tio åkerier i Sverige jobbar svart, och då får man ju upp siffrorna så som ofta sker inför budgeten när man vill äska mer pengar, kommenterar hon torrt.

Hembrännare och prostituerade

Inte bara sättet att skaffa fram dessa siffror möter skarp kritik. Även när det gäller att klassificera vem det är som egentligen är småföretagare begagnar sig Skatteverket enligt Företagarförbundet av nydanande metoder.

– När man klassar alla svartarbetande, även privat- och offentliganställda, som småföretagare fast de uppenbart inte har f-skattsedel så blir det helt fel. Och när de sedan lägger till kriminella blir det ännu mer fel. Självfallet är det kriminellt oavsett om du jobbar svart eller bryter mot lagen på annat sätt, men det blir så fel när de menar att till exempel hembrännare och prostituerade är småföretagare. Det tycker jag är ett omoraliskt resonemang, säger Camilla Littorin.

Ärliga människor är anställda

Elaka tungor menar att det i grund och botten handlar om någonting så enkelt som en myndighet vars inställning till företagande inte har ändrats nämnvärt sedan Leon Trotskijs dagar, och att det egentligen aldrig kommer att bli bättre om inte synen på vad privat företagande egentligen står för revideras i grund. Den som förutsätter att man blir företagare därför att man inte klarar av att behålla ett jobb, alternativt att man vill fuska till sig svarta pengar, eller har kommit på någon fiffig metod att lura av den intet ont anande allmänheten sina surt förvärvade sparpengar, lär heller aldrig vara öm i sin behandling av varken statistiksiffror eller småföretagare.

– Det känns ibland som om Skatteverket förutsätter att ärliga människor per definition är anställda, och att de med f-skattsedel är skattesmitare, och det gör mig så arg. Det är en syn på människor som är helt galen. De som vi har fått kontakt med som blivit föremål för utredning av Skatteverket känner sig otroligt kränkta och misstänkliggjorda, berättar Camilla Littorin.

Skattefelskartan ges som sagt ut av Skatteverket, med denna myndighets logotyp på omslaget, men den som läser förordet upptäcker den intressanta formuleringen ”författarna svarar själva för innehåll och slutsatser”, en ordvändning som för övrigt återkommer i många av Skatteverkets analysenhets rapporter. Skatteverket står alltså bakom denna rapport, samtidigt som man frikänner sig från allt ansvar för innehållet. Biskop Brask kastade uppenbarligen bort en lysande framtid när han valde kyrkan framför Skatteverket.  

Är skatteverkets anställda människor?

Nu kan det här låta som en smädeskrift mot Skatteverket och dess verksamhet. Så är ingalunda fallet. Inte ens Camilla Littorin vill säga någonting sådant.

– Att alla ska betala skatt på sina inkomster är en självklarhet, men vi ska också behandlas med respekt. Vi är alla människor. Skatteverket har 10 000 anställda och det finns mängder av människor där också, men systemet gör någonting med dem, avslutar hon tankfullt. 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.