Fängelse som affärsidé

Av Nilsson-Larancuent 2012-06-07

Privata anstalter är en miljardindustri i USA. Fångar används som billig arbetskraft och fängelseföretagen sparar in på allt från toalettpapper till sjukvård i syfte att maximera vinsten.

Att låsa in folk kostar stora summor årligen och detta belastar statskassan eftersom det länge har varit statens uppdrag att driva och ansvara för fängelserna. Men det håller på att förändras. I USA har antalet privata aktörer på fängelsemarknaden nästan tredubblats sedan år 2000. Det handlar om stora koncerner som har ett vinstdrivande syfte. För att få maximal vinst så behöver man fångar, helst så många som möjligt. Desto fler intagna som hålls inspärrade, desto mer tjänar företagen som driver de privata fängelserna. Detta skapar en grogrund för maktmissbruk och inhumana anstaltsförhållanden.

Besparingar orsakar mord

Ett flertal undersökningar har gjorts i USA gällande skillnader mellan privata och statliga fängelser. Man har bland annat funnit att privata fängelser anställer personal som är sämre utbildade. Genom att de sparar in på utrustning, övervakning och vård har privatfängelserna även ett mycket högre antal självmord, mord, misshandlar och medicinskt orsakade dödsfall än på sina delstatliga och federala motsvarigheter. Som exempel kan nämnas att antalet fångar som utsattes för våld av sina medfångar var 65 % högre på privata institutioner.

Vakter våldtog fångar

I Idaho Correctional Center, en institution som drivs av den privata fängelsekoncernen Corrections Corporation of America (CCA), inträffade en episod då en intagen misshandlade en annan intagen mycket grovt medan vakterna stod och tittade på. Det hela filmades av övervakningskameror och videon väckte mycket uppmärksamhet. Men flera oberoende källor gör gällande att detta knappast var en engångsföreteelse. När en sexskandal uppdagades på ett CCA-fängelse i delstaten Kentucky åtalades sex anställda för sexuella övergrepp och våldtäkter mot de kvinnliga fångarna, en av de misstänkta var fängelsets egen präst.

Hundar får bättre vård

Vad gäller hälso- och sjukvården i privata fängelser så håller den ofta en skrämmande låg nivå. Den ideella organisationen The American Civil Liberties Union (ACLU) konstaterade att vid ett tillfälle skrevs en man in på en privat institution, trots att han hade så högt blodtryck att han borde ha körts med ambulans till akuten. Mannen nekades vård och dog strax därefter av en massiv hjärtattack. Orsaken till att mannen inte fick vård var att det hjärtkirurgiska ingrepp han var i behov av inte betraktades som ett ”akutingrepp”, vilket var den enda typ av medicinsk åtgärd som tilläts.

En annan intagen nekades i över ett år att få en misstänkt cancertumör kontrollerad och han dog som en följd av sjukdomen. Patienter nekas även mediciner eftersom de kostar för mycket. Sjuksköterskor som har jobbat på privata fängelser har ibland fört fram åsikten om att hundar får bättre vård än de intagna.

/wp-content/uploads/content/utblick/fangelse-som-affarside/recreational 2.png

Bild från Corrections Corporation of Americas hemsida.

Miljarder i vinst

Men varför fortsätter antalet amerikanska privatfängelser att öka om det verkligen är så illa? Svaret är naturligtvis pengar. Två av de största privata fängelseföretagen, CCA och GEO Group, gjorde tillsammans hela 2,9 miljarder dollar i vinst under 2010.

För dessa pengar ser de till att själva vara med och skapa hårdare lagar. Privata aktörer har nämligen investerat miljontals dollar i lobbyverksamhet som haft som främsta syfte att övertala politiker till att stifta lagar som gynnar privata fängelser. Flera oberoende rapporter har konstaterat att ett stort antal politiker har mottagit avsevärda summor från CCA och GEO Group. Båda dessa företag utgör dessutom viktiga bidragsgivare till American Legislative Exchange Council, en Washingtonbaserad organisation som bedriver lobbyverksamhet för att förmå politiker att stifta hårdare strafflagar. Organisationen hade en viktig roll vid utformandet av Kaliforniens ”Three Strikes Law”, vilken bland annat innebär att den som döms för ett brott en tredje gång straffas med ett fängelsestraff på minst 25 år (detta oavsett brottets art, en cykelstöld ger alltså samma straff som en grov våldtäkt). Detta har lett till en explosionsartad ökning av antalet fångar och gett de privata fängelseföretagen än högre vinster.

Konkurrerar med låglöneländer

Dessutom är det inte bara den privata fängelseindustrin som tjänar på denna utveckling. Många utomstående myndigheter och privata företag som tidigare förlagt sin produktion till låglöneländer i Sydostasien har flyttat hem till USA igen. Tack vare de svältlöner som fångarna får i amerikanska privatfängelser kan man behålla varuproduktionen i det egna landet och därmed spara in kostnader för frakt, tullavgifter och importskattesatser.

Även USA:s militär har insett fördelarna med denna typ av billig arbetskraft. Enligt den ideella föreningen Left Business Observer så producerar den federala fängelseindustrin bland annat samtliga hjälmar, ammunitionsbälten och kläder som används av landets soldater. Med en lön på motsvarande 8,75 kronor i timmen kan dessa ofrivilliga arbetare konkurrera ut all annan arbetskraft på den inhemska marknaden.

För de storföretagare som har investerat i den privata fängelseindustrin har det varit som att hitta krukan med guld vid regnbågens ände. Deras arbetare jobbar heltid och kommer aldrig för sent till jobbet på grund av familjeproblem. De omfattas inte heller av fackföreningsavtal och får därför inte övertidsersättning, semester eller pension. Och skulle de någon gång få för sig att inte dyka upp på arbetsplatsen så blir de inlåsta i isoleringsceller som straff. De allra lägsta löner som betalas ut i USA:s fängelseindustri finner man i de privata fängelserna. Där är det inte ovanligt att fångarna får så lite som 1,20 kronor i timmen, medan de federala fångarna som sagt får nästan åtta gånger så hög lön.

Lönsamhet kräver fulla fängelser och dåliga förhållanden

Men för att vara lönsamt måste ett privat fängelse vara fullt. Vanligtvis beräknar man att en beläggning på mellan 90 och 95 procent krävs för att investerarna ska få tillbaka sitt kapital. Det innebär att de privata fängelsernas aktieägare gynnas av en utveckling som går mot längre straff och tuffare lagstiftning. Dessutom försöker man på denna typ av fängelser att minska kostnaderna så mycket som möjligt, eftersom varje krona man sparar innebär att man får ytterligare en krona i vinst. Såväl delstaterna som den federala regeringen i USA betalar nämligen ett fast pris per dag och fånge. Skillnaden mellan detta pris och kostnaden för att hålla fången inlåst är vad som utgör företagets vinstmarginal.

Dålig rättssäkerhet

Ytterligare en negativ aspekt är att den ekonomiska vinsten alltid kommer på bekostnad av fångarnas välbefinnande. En studie som jämförde delstatliga och privata fängelser i New Mexico konstaterade att medan fångarna får nya arbetskläder, underkläder samt vissa hygienartiklar på delstatens fängelser, får de inget av detta i de privata fängelserna. Kläderna är inte mycket mer än trasor och inte heller när det gäller hygienartiklar är man särskilt generös. Varannan vecka delas tre toapappersrullar ut till de intagna. Tar ransonen slut i förtid så får den intagne helt enkelt vänta till nästa utdelningstillfälle. Samma studie fastställde att fångarnas rättssäkerhet systematiskt åsidosätts på privata fängelser. I USA har ledningen för en anstalt möjlighet att förlänga en fånges straff om denne bryter mot reglerna. Ett resultat av de privata fängelsernas profithunger är att intagna väldigt lätt får sina straff förlängda på dessa anstalter.

Privata fängelser i Europa

I Sverige, och resten av Europa, har utvecklingen inte gått lika långt som i USA. Men det finns tendenser som visar på att vi rör oss i samma riktning. Som exempel har vår nuvarande justitieminister, Beatrice Ask, yttrat sig positivt om privata fängelser. Storbritannien har gått ännu längre och var det första landet i Europa att låta sina fångar låsas in på anstalter som drevs av privata företag. Wolds Prison öppnade 1992 av det världsledande bevakningsföretaget G4S. Inte långt därefter hakade flera företag på trenden och idag finns det inte mindre än elva privata fängelser i landet, däribland Bronzefield Prison som är det största kvinnofängelset i Europa.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.