Tillit genom blodsband

Av Tomas Lappalainen 2012-06-23

De tre stora maffiaorganisationerna i södra Italien omsätter över 10 procent av Italiens BNP. Eftersom all denna verksamhet är olaglig innebär det att frivilliga och ofrivilliga avtal människor emellan får bära mycket av den reella samhällsorganisationen. 

Exempel på frivilliga avtal finns inom droghandeln (som står för merparten av inkomsterna). Exempel på ofrivilliga avtal är den privata beskyddarbranschen, det vill säga företag som konkurrerar med staten genom att tvångsförsälja beskydd: man tvångsbeskattar ett område i utbyte mot beskydd som organiseras av en egen ”polis” och en egen ”rättskipning” som har ett fastare grepp om samhället än vad staten har.

Våldet utgör garantin

De avtal som härigenom sluts kan inte falla tillbaka på något legalt våld som ser till att parterna håller vad de lovat. Små styrkeförändringar mellan olika privata beskyddarföretag kan välta hela nätverk av /wp-content/uploads/content/utblick/tillit-genom-blodsband/MaffiaSorgKvinnor.jpegingångna avtal över ända. Eftersom det våld som garanterar avtalens giltighet är föränderligt är omförhandlingar utifrån nya utgångspunkter en ständigt pågående och mycket tids- och kostnadskrävande verksamhet.

I detta samhälle är tillit en knapp men livsviktig resurs. Familj- och blodsband är mer tillitsskapande än något annat. Därför är rituellt släktskap – påståenden om blodsband som egentligen inte finns – ett försök att med språket försöka konstruera ökad tillit. På Sicilien kallas beskyddarföretaget ”maffiafamilj” fast det ofta består av människor som inte är släkt med varandra. Gudfaderskap är av samma skäl en viktig institution.

Den mäktiga ´ndranghetan

Sedan början av 1990-talet har lagarna och polisinsatserna mot maffiaorganisationerna skärpts och man har också kunnat visa på goda resultat på Sicilien och i Neapelområdet. Men den organisation som är svårast att komma åt är ´ndranghetan i Kalabrien (den italienska stövelspetsen). ´Ndranghetan har under denna tid lyckats monopolisera kokainhandeln i Europa och den är numera den rikaste av de olika maffiaorganisationerna. I Kalabrien har polisen lyckats få fram långt färre tjallare än på Sicilien och i Neapel. Och ingen av dem man lyckats förmå att prata har haft en ledande ställning. De har därför inte haft så mycket att berätta. Hur kommer det sig?

Dynastiska äkenskap

Bland annat beror det på att ´ndranghetan faktiskt är organiserad via riktiga blodsband. Det är riktiga familjer som bygger upp företagen. Och allianser mellan företagen sker ofta med hjälp av så kallade ”dynastiska äktenskap”. Klanerna gör precis som kungafamiljerna i det gamla Europa. De gifter ihop /wp-content/uploads/content/utblick/tillit-genom-blodsband/MaffiaByn.jpgsig av maktpolitiska skäl. För att försäkra sig om att man står på samma sida blandar man blod.
Saverio Morabito har hoppat av en mäktig klan i Platì, som tillsammans med San Luca, bilden till höger, och Africo hör till de städer som ´ndranghetan har i det närmaste full kontroll över.

Inga vendettor

Han berättar: ”De korsvisa äktenskapen har bidragit till att bibehålla freden i Platì, som faktiskt är den enda staden där det aldrig har exploderat en vendetta. Det är lite samma sak som det som gällde för de kungliga familjerna. Numera är familjerna i Platì – Sergi, Papalia, Barbaro, Perre – alla ihopgifta med varandra: döttrarna och sönerna gifter sig, man blir gudfäder, släktskap uppstår mellan kusiner, sysslingar och bryllingar. På så vis vet alla att om en vendetta bröt ut så skulle alla bli inblandade på ett ögonblick – och därför tänker man sig för både en och två gånger innan man hämnas.”

Bara genom blodsband kan man bli någorlunda säker på att det går att lita på vad en annan människa säger. Annars ändras avtal och överenskommelser till förmån för den som för tillfället har störst muskler. Och vem som har störst muskler – det vet man inte förrän man faktiskt prövat dem i strid.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.