Polisens glömda pistoler

Av Dick Sundevall 2014-07-07

Poliser glömmer sina pistoler på offentliga toaletter, på parkeringsplatser och här och där i polishusen. Vad att göra?

Jag läser varje år polisen Personalansvarsnämnds årliga redovisning över de ärenden de haft att ta upp. Den här gången för år 2011. I den här nämnden, förkortad PAN, är rikspolischefen ordförande. Därtill finns där fackliga representanter, andra högre polischefer och två riksdagsmän.

PAN kan fatta beslut om att avskeda såväl enskilda poliser som civilanställda inom polisväsendet. Man kan också dela ut varningar och besluta om löneavdrag för en viss period.

Pistolerna

År efter år återkommer en och samma typ av ärenden: bortglömda pistoler och poliser som viftat med sina polislegitimationer när de kraftfullt berusade försöker komma in på krogar där de blivit stoppade av dörrvakter.

Ska återkomma om det här med missbruket av legitimationerna i ett kommande blogginlägg. Nu gäller det pistolerna som glöms på toaletter och hittas av någon annan person. Förra året liksom tidigare år var det ett antal sådana ärenden som PAN fick på sitt bord. Ibland kommer poliserna själva på att de glömt sin pistol. I ett fall där den glömts på en bensinmacks toalett upptäckte polisen ifråga det två timmar senare. Men då hade en annan person redan lagt beslag på pistolen.

Larm som går?

Man skulle kunna tänka sig att polismannen sitter där på toaletten och har lagt ifrån sig pistolen när han eller hon får någon form av larm och därmed snabbt hissar upp byxorna och springer iväg. Men icke så. Inte i ett enda fall framgår det att det var under sådana omständigheter som pistolen hade glömts kvar.

I ett av polisens skjutprov ska en polis kunna dra sitt vapen, osäkra det och inom tre sekunder kunna träffa med ett antal kulor inom en cirkel på en måltavla. Det lär bli svårt om pistolen då ligger kvarglömd på en toalett någonstans.

De här ärendena resulterar alltid i samma sak, polisen ifråga tilldelas en varning. Vilket kanske är rimligt. Men om en av dessa poliser tillsammans med en kollega hade hamnat i en situation där pistolerna verkligen varit nödvändiga och först då insett att han eller hon inte hade någon pistol på sig – vad hade hänt då?

Vådaskott

Därtill skjuts det av misstag då och då. I den här årsrapporten är det dock turligt nog ingen kula som träffar någon människa. Men två av fallen rör poliser som skjuter vådaskott när de håller på och utbildar andra poliser i hur de ska hantera sina vapen!

Om jag vore polis skulle jag inte känna mig speciellt lugn när jag har en kollega med mig i bilen som kanske glömt sin pistol någonstans. Eller än värre, som ibland avfyrar sitt vapen av misstag.

PAN:s årsrapport i sin helhet för 2011, kan man läsa och ladda ner här. 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.