Kristna drogbaroner

Av Nilsson-Larancuent 2012-07-03

Religion används för att ursäkta mycket elände. Knarkkartellen La Familia Michoacana har skrivit om en del av den kristna läran i syfte att rättfärdiga knarksmuggling, tortyr och mord.

La Familia Michoacana är något så ovanligt som en kristen sekt förklädd till kartell (eller vice versa, beroende på vem man frågar). Inom ”familjen” följer man en mycket speciell form av kristendom, en troslära som är utformad på ett sådant sätt att den inte står i konflikt till medlemmarnas främsta livnäring: narkotikahandel. Mord, kidnappningar, drogsmuggling, rån och tortyr – allt sker i Guds namn.

Slängde in huvuden på en nattklubb

Det som senare kom att bli La Familia Michoacana har sitt ursprung i mindre grupper som under 1980-talet arbetade med främst marijuanaodling och försäljning åt andra kriminella organisationer. Snart allierade de sig med olika drogbaroner vilket så småningom ledde till att en egen kartell bildades.

Den mexikanska delstaten Michoacán har sedan länge varit viktig för såväl tillverkning som smuggling av narkotika, framförallt har metamfetamin kommit att bli en viktig inkomstkälla.

I slutet av 1990-talet så styrde den mindre El Milenio-kartellen området. Inom kort tog dock Los Zetas över regionen men drevs senare ut av lokala talanger. En sorts lokalt koncentrerad gerillakrigsföring gjorde La Familia – som de kallas i folkmun – till starka motståndare. Genom att slå till mot både stora och små drogförsäljare samt missbrukare som köpte från fel personer, kunde La Familia Michoacana ta över.

Deras mest kända offentliga framträdande kom när de i september 2006 slängde in fem människohuvuden på ett dansgolv i en mexikansk nattklubb. Bredvid lämnades ett meddelande:

”La Familia dödar inte för pengar, dödar inte kvinnor eller oskyldiga. Endast de som förtjänar att dö kommer att dö. Låt alla veta att detta är gudomlig rättvisa.”

/wp-content/uploads/content/utblick/kristna-drogbaroner/Namnlos1.png

En egen moralisk doktrin

La Familia Michoacana har en stark kristen tro som är central för att de ska kunna bevara sitt inflytande och sin makt. Även om våld är en viktig del för att hålla folket i schack så använder de sig även av kristna värderingar. De ger lokalbefolkning jobb, de delar ut pengar och biblar, byggnationer av skolor och vägar finansieras också. Genom att på detta sätt stryka lokalbefolkningen medhårs så skapas lojalitet samtidigt som det blir lättare att rekrytera nya soldater och andra medhjälpare. Många motiverar nämligen all ondska med att de gör Guds arbete – alla goda gärningar anses försona all död och misär som också kommer av drogerna.

Delstaten Michoacáns geografiska läge ligger långt ifrån La Familias primära drogmarknad USA, vilket innebär att de måste sluta avtal och ingå allianser med andra karteller för att få ut sina varor. Men eftersom de av många bedömare anses vara den största tillverkaren av metamfetamin så är inte pengar något problem.

Projekt Coronado

Men oavsett antalet goda gärningar så är och förblir La Familia Michoacana en brutal drogkartell och med detta följer att såväl mexikanska som amerikanska polisiära organisationer vill komma åt dem. I flera tillslag har det visat sig att kartellen har inflytande in i maktens korridorer. Ett antal mexikanska räder har lett till att prominenta politiker gripits. Borgmästare och andra med stort inflytande i regionen har inte bara hjälpt La Familia, utan även varit med och fattat beslut om mord och andra illegala aktiviteter.

Den största av flera utredningar som gjorts mot La Familia var det amerikanska projektet Coronado som avslutades i oktober 2009. Den resulterade i mer än 1100 gripanden av kartellmedlemmar och medarbetare. Väl över 200 miljoner kronor i kontanter beslagtogs tillsammans med drygt 2 ton kokain, 1,2 ton metamfetamin, 13 kg heroin, flera hundratals vapen och några mobila droglaboratorier. Trots den stora mängden av beslag så ansågs det endast utgöra en bråkdel av La Familias resurser.

Men även om endast en liten del av de totala tillgångarna har beslagtagits så har det blivit allt svårare för La Familia Michoacana att arbeta. Polisens punktmarkering fick dem att börja ändra en del av sin verksamhet. Detta har medfört att de börjat koncentrera sig alltmer på utpressning, människosmuggling och annan brottslighet där polisens intresse inte är riktigt lika stort.

/wp-content/uploads/content/utblick/kristna-drogbaroner/142358.jpg

Det mexikanska samhället utkämpar i det närmaste ett inbördeskrig.  Foto: Mexikansk TV

La Familia omstruktureras

Under 2010 trädde en ny organisation fram i offentlighetens ljus, the Knights Templar (Los CaballerosTemplarios). Efter att flera ledande personer inom La Familia hade dödats så menar vissa att en omstrukturering skedde inom organisationen. Andra anser att det är en utbrytargrupp från La Familia. Oavsett så har de liknande värderingar och religionen spelar en viktig roll i upprätthållandet av en hederskodex.

Att byta namn är sannolikt ett spel för galleriet där La Familia försöker förvirra myndigheterna. Benämningen på organisationen må vara annorlunda, men mycket av det styrande skiktet är desamma. Flera av grundarna av La Familia styr nu i stället the Knights Templar och för fotfolket som sköter smugglingen och morden så har inget förändrats. Benägenheten att ta till våld och den kvasireligiösa doktrinen som rättfärdigar allehanda kriminella aktiviteter lever vidare.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.