Mördad av fel anledning

Av Dick Sundevall 2014-07-07

I veckan presenterade rikspolischefen en totalt felaktig prioritering av polisens arbete. Har letat i olika medier efter minst lilla ifrågasättande. Men icke.

Det handlade om en speciell satsning på hedersvåld, något som naturligtvis i alla dess former ska åtgärdas. Liksom alla andra former av relationsrelaterat våld. Men hedersvåldet står bara för knappt en procent av det relationsrelaterade våldet i Sverige.

Mot denna knappa procent har nu rikspolisen klargjort att man ska tillsätta en ”polisiär expertgrupp mot hedersvåldet”. Och det ska finnas en ”hedershotline” som man kan ringa till, enligt rikspolischefen Bengt Svensson. Och det ska byggas upp en kunskapsbank.

Varför? Varför ska denna knappa procent av våldet i hemmen prioriteras?

För varje kvinna eller man som mördas utifrån ett hedersmotiv, så mördas uppemot hundra kvinnor och män i hemmen, utan att det finns något hedersmotiv. Är deras liv mindre värda?

Den största gemensamma faktorn för de relationsrelaterade morden i Sverige är inte religiös extremism i olika former – utan alkohol.

Varför?

Återigen, varför denna prioritering? Därför att medierna skriver minst lika mycket om denna enda procent av våldet som om det övriga relationsrelaterat våld tillsammans. Och polischefer i Sverige, med Bengt Svensson i spetsen, utgår i sitt arbete ifrån vad medierna uppmärksammar. Att journalister inte ifrågasätter det här beror på samma sak, de utgår ifrån att om olika medier uppmärksammar en fråga i stor utsträckning så är den därmed stor.

Undersöka fakta och gräva, anses troligen vara lite gammalmodigt. Därmed bygger polis och medierna tillsammans upp en bild som är helt fel. Vilket i sin tur leder till liten uppmärksamhet och lägre prioritet av alla de kvinnor och barn som dagligen misshandlas i hemmen – utan att det finns minsta tillstymmelse till hedersmotiv inblandat.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.