Visste du att …

Av Nilsson-Larancuent 2012-07-29

Visste du att den allmänna brottsnivån i samhället inte har något samband med hur många som sitter i fängelse? Många tror kanske att desto fler som sitter i fängelse, desto färre brott begås – men så är inte fallet.

I Sverige har vi cirka 5 500 intagna, men oavsett om det sitter 5 000 eller 10 000 personer bakom galler så sjunker inte den allmänna brottsnivån.

Visste du att i slutet av 2010 fanns 25 procent av världens fångar i USA. Detta trots att bara drygt 5 procent av jordens befolkning bor i landet.

Visste du att man i vissa amerikanska delstater kan få 25 års fängelse om man exempelvis stjäl en cykel och det är tredje gången som man döms för stöld. Detta enligt den så kallade ”three-strikes-lagen” som innebär att vid tredje domen döms man automatiskt till minst 25 år, oavsett hur lindrigt brottet är.

Visste du att det för drygt 30 år sedan fanns cirka 400 000 fångar i USA, men att det idag finns över 2,5 miljoner.

Visste du att brottsnivån i USA inte har sjunkit de senaste 30 åren trots sexdubblingen av antalet som sitter inlåsta i fängelse – istället har den ökat.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.