Din rätt: Utvisning och avvisning

Av Nilsson-Larancuent 2012-07-14

Utvisningar och avvisningar sker oftast mot en persons vilja och många vet troligen inte vad det kan göra för att maximera sina möjligheter att få stanna. Para§raf förklarar närmare.

Att tvingas lämna Sverige för att åka tillbaka till ett land där man kanske inte har några levande släktingar eller där ens liv till och med kan vara i fara, är något som händer nästan dagligen. Ett beslut om att man inte får vistas i Sverige har man alltid rätt att få skriftligt och detta går att överklaga. Men det som nedan beskrivs närmare är vad man kan göra om man får avslag på sina överklaganden. Det finns flera andra instanser man kan vända sig till.

Vart man vänder sig

Om man har fått ett beslut om utvisning på grund av brott så kan regeringen genom Justitiedepartementet bevilja nåd från utvisningen, se tidigare artikel under vinjetten Din rätt om hur detta går till.

Det går även att vända sig till Europadomstolen om man anser att ens utvisning eller avvisning strider mot de mänskliga rättigheterna. Om exempelvis ens liv är i fara så kan man vända sig till Europadomstolen och begära att den enligt regel 39 stoppar verkställandet till dess att ärendet har utretts. Ett sådant tillfälligt beslut fattas vanligen inom en vecka, men en större utredning kan ta flera år. Finner Europadomstolen att ens mänskliga rättigheter kränks så kan den stoppa utvisningen eller avvisningen.

Förenta Nationerna

Även Förenta Nationerna har en organisation som kan ta emot klagomål, den heter UN Committee Against Torture och behandlar, som namnet antyder, ärenden då en person riskerar att torteras eller dödas. Även om de inte har någon makt att beordra Sverige att stoppa en utvisning eller avvisning så följs oftast deras rekommendationer.

Om man vänder sig till Europadomstolen så tar dock inte FN upp klagomålet, och ibland gäller även det omvända.

Skäl till att få stanna

Det finns vissa skäl som ger större chans att få bifall på att få stanna i Sverige än andra. Starkast motivering är om ens liv är i fara. Om det är en krigszon man ska skickas till så kan det vara skäl att få stanna. Samma sak gäller om man är känd oppositionspolitiker i ett land som mördar de som är emot den sittande makten. Riskerar man tortyr eller död så är det tillräckligt för att inte utvisas eller avvisas.

Medicinska skäl kan också hävdas. Är man för sjuk för att resa kan man få stanna. Men även en svår sjukdom som inte kan behandlas i hemlandet kan vara skäl nog att slippa lämna Sverige.

Oavsett vilket skäl man lyfter fram så måste man kunna bevisa att det man säger är sant. Hävdar man exempelvis att man lider av en sjukdom som man inte kan få behandling för så krävs dels ett läkarintyg där sjukdomstillståndet finns fastställt, och dels att man på något sätt kan bevisa att sjukdomen ifråga inte kan behandlas i hemlandet.

Håll koll på ditt juridiska ombud

Beroende på ens enskilda situation så finns alltså flera utvägar att ta till. Men man ska vara medveten om att chansen att vinna är liten. Har man möjlighet att kontakta en advokat eller någon annan juridiskt kunnig för hjälp så är det naturligtvis en stor fördel men det gäller att då se till att de verkligen tömmer ut alla möjligheter. En del jurister är okunniga eller lata och prövar inte alla utvägar, så se till att hålla koll på vad det juridiska ombud du anlitar arbetar med.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.