Din Rätt: Återkallelse av körkort

Av Nilsson-Larancuent 2012-07-17

Ett körkort kan återkallas av många olika skäl, men om det händer så kan det definitivt vara värt att överklaga. 

Körkortslagen innehåller många tillfällen då ett körkort kan återkallas. Allt från olika trafikbrott och övrig brottslighet till sjukdomsskäl och allmän opålitlighet, kan innebära att man fråntas möjligheten att köra bil. Men alla känner nog inte till hur man ska gå tillväga för att öka sina chanser att vinna ett överklagande.

Spärrtiden

När ett körkort återkallas så beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid. Detta är den period som måste ha passerat innan man kan ansöka om att få tillbaka körkortet alternativt börja ta om det. Om teoriprov, körprov, med mera behöver göras igen, beror på hur lång spärrtid man har fått. Är den tolv månader eller mindre så räcker det vanligtvis med att fylla i en blankett för att få tillbaka körkortet. Men är spärrtiden på mer så, är det bara att sätta sig i skolbänken igen. Därför kan det vara väl värt att överklaga de beslut där spärrtiden överstiger tolv månader.

Om jobbet kräver körkort

Para§raf har varit i kontakt med flera personer som på grund av brott har fått sina körkort indragna. Samtliga hade överklagat sina beslut och några hade fått sina spärrtider sänkta till tolvmånadersgränsen eller därunder. Gemensamt för de som överklagat och vunnit, var att de kunde bevisa att de hade ett jobb som krävde körkort. Tittar man på hur reglerna kring återkallelse ska tolkas så står att en helhetsbedömning ska göras och att stor vikt ska fästas vid förarens personliga förhållanden och hur bilden av hans framtid ter sig.

Det handlar alltså om att bevisa vilka negativa konsekvenser ett indraget körkort skulle innebära för exempelvis den framtida försörjningen.

Konsultera en advokat

Eftersom körkortsindragningar är något som sker regelbundet så är det många som har överklagat och en praxis har utvecklats. Om man vill överklaga kan det därför vara väl värt att betala en advokat för en timmes rådgivning (kostar cirka 1500 kr). De flesta advokatbyråer har nämligen tillgång till olika typer av juridiska databaser där alla rättsfall finns samlade.

Dessutom kan man be att få ut så kallade lagkommentarer, vilket är experter som har kommenterat hur en vis lag bör tolkas – ofta hänvisas även till rättsfall. Ta med beslutet om indraget körkort till advokaten eftersom det däri står vilken paragraf indragningen är baserad på, det är just den paragrafen som man ska söka information om. Med allt detta material kan en välförankrad överklagan sedan skrivas. Det behöver inte vara något juridiskt språk, utan det räcker med korrekt svenska där man lägger fram sina argument på ett sakligt sätt och motiverar sina argument med bland annat relevanta domstolsbeslut.

Men innan en tid bokas med en advokat så fråga om de har tillgång till en juridisk databas och om de är villiga att skriva ut information från den – efterfråga specifikt lagkommentarer, förarbeten och rättsfall.

Om man sen vinner sitt överklagande eller inte går naturligtvis inte att veta. När Para§graf har gått igenom en del rättsfall så har det skilt mycket mellan vilka som fick en spärrtid under tolv månader. Ibland fick grövre brott kortare spärrtid än lindrigare. Men oavsett så är det värt att överklaga med tanke på hur dyrt det är att ta om sitt körkort.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.