Den svårinköpta vågen

Av Ricard A R Nilsson 2012-07-26

Sveriges myndigheter är kända för att kräva exakt rätt blankett, exakt rätt ifylld och inlämnad i en specifik lucka – alltså en väletablerad byråkrati. 

Kriminalvården, en av Sveriges största myndigheter, kan ju inte vara sämre vilket fallet med vågen tydligt illustrerar. Denna berättelse utspelade sig på en icke namngiven anstalt i Sverige. Det man bör komma ihåg är att detta skulle kunna ha hänt på vilken anstalt som helst.

I mitten av januari gick en intagen ut till vaktkuren för att väga sig på den badrumsvåg som funnits där sedan han kom till avdelningen för över tre år sedan. Många intagna väger sig för att hålla koll på vikten, risken att man bli överviktig är annars ganska stor med tanke på hur liten yta man rör sig på i ett fängelse. Men denna dag fungerade inte vågen (nej, det var inte den intagnes fel, så mycket vägde han inte). Först försökte man med att byta batterier men det hjälpte inte. Det kunde bara konstateras att den var sönder, personal sa att de skulle beställa en ny, men det var nu problemen började.

Besparingstider

Efter ett par veckor hade någon ny våg ännu inte kommit. Flera intagna efterfrågade då vad som tog så lång tid. Personal ringde till den ansvarige men fick till svar att återkomma om ett par dagar, vilket de gjorde, men fortfarande kunde ingen ge något besked annat än att de skulle se vad som kunde göras. Vågen stod kvar på avdelningens beställningslista och tills vidare fick de intagna avvakta.

När det i slutet av februari återigen frågades efter vågen så sa någon att den var beställd, men hade ännu inte kommit. Men efter ett telefonsamtal så framkom att en badrumsvåg inte längre var något som skulle ingå i den utrustning som skulle finnas tillgänglig. Det hänvisades bland annat till besparingstider – men hur en 300 kronors våg skulle lösa Kriminalvårdens underskott på flera hundra miljoner kunde ingen förklara. Men än var inget officiellt beslut fattat, ledningsgruppen för anstalten skulle diskutera utrustningslistan närmare. Med andra ord så fick de intagna vänta ytterligare.

Tillbaka på ruta ett

När någon våg ännu inte hade kommit i slutet av mars så bad de intagna att själva få köpa in en via fångarnas förtroenderåd som finns på varje avdelning. Efter några dagar så bifölls begäran och en ur personalen skulle ordna med inköpet via internet. Men då dök nästa problem upp. Det gick inte att beställa i förtroenderådets namn och om man beställde i en intagens namn så skickades vågen till folkbokföringsadressen, vilket inte är desamma som anstaltens adress. Därmed var de intagna tillbaka på ruta ett.

Chefen för avdelningen kontaktades igen och nu kom man fram till att det lättaste troligen var att ledningsgruppen tog ett beslut om att en våg skulle ingå i utrustningslistan, då kunde anstalten beställa en. Att det krävdes ett beslut var viktigt eftersom anstalten är en myndighet som måste uppfylla kraven på offentlig upphandling och en hel hög med andra regler. Men eftersom utrustningslistan hade diskuterats sedan långt innan vågen gick sönder så var det inte troligt att en ny diskussion skulle lösa problemet inom den närmaste framtiden. Vilket det inte heller gjorde.

Fyra månader senare

I mitten av april kom äntligen beskedet från avdelningens chef om att en våg nu ingick i utrustningslistan. En ur personalen gavs i uppdrag att göra en beställning. Men de som var ansvariga för inköpen hade inte fått något sådant beslut, och de ville ha en tydlig skriftlig instruktion från ledningsgruppen, det räckte alltså inte med att en av deras kollegor intygade att allt var klart. Men ett par veckor senare framkom det att avdelningens chef hade missuppfattat och beslutet var inte fattat än, men att det skulle tas upp nästkommande måndag. Men något beslut fattades självklart inte då heller. Istället hade man diskuterat hur snabbt en våg går sönder och undrat hur många man skulle vara tvungna att köpa in, och så var man inne på besparingar igen. Det framkom dock att den våg som nu skulle ersättas hade fungerat i över tre år, vilket inte är dåligt med tanke på att 32 intagna använder den. Beskedet blev att de intagna fick avvakta ytterligare diskussioner.

Nästan fem månader efter att vågen gick sönder och otaliga byråkratiska turer senare så löste sig äntligen problemet i slutet av maj. En intagen fick tillstånd att under en bevakad permission köpa en våg å förtroenderådets vägnar. Men om en våg i framtiden ska ingå i den utrustning som intagna ska få från anstalten är i skrivande stund fortfarande under utredning.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.