Visste du att …

Av Nilsson-Larancuent 2012-07-23

Visste du att vittnesuppgifter inte alltid är tillförlitliga, utan tvärtom kan vara helt fel utan att vittnet är medvetet om det.

Visste du att olika etniciteter har svårt att urskilja ansiktsdrag hos varandra. Ljushyade personer har exempelvis svårt att urskilja ansiktsdrag hos mörkhyade personer och vice versa.

Visste du att ovana och stressade situationer gör minnet mindre tillförlitligt. I en undersökning, där en inspelad bilolycka spelades upp för ett antal personer som sedan utfrågades, så kunde försökspersonerna inte ens komma överens om färgen på bilen. Det svarta fordonet uppfattades som mörkblått, mörkgrönt eller brunt, beroende på vilket av vittnena som svarade.

Visste du att hur en fråga ställs har visat sig påverka minnesbilden. Några försökspersoner fick se trafiksäkerhetsfilmer innehållande bilolyckor, sen ombads de att besvara ett antal frågor om vad de hade sett. En grupp tillfrågades bland annat om hur fort bilarna hade åkt när de kolliderade med varandra. De andra grupperna fick samma fråga, men forskarna bytte ut ordet kolliderade med kraschade, träffade, eller stötte emot. Det visade sig att de försöksgrupper som fått de starkare orden (exempelvis kraschade) i sina frågor trodde att bilarna hade hållit en högre hastighet.

Visste du att i USA så har flera personer friats efter årtal i fängelse sedan det framkommit att vittnesmålet som de dömdes på var felaktigt.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.